Systémová teorie v sociální práci

Studijní plán: Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024

PředmětSystémová teorie v sociální práci (TAMSPVPO-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. Milan Tomka, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška2 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024 P 2 4 kr. ZK

Sylabus

Doporučená literatura

  • e-learningová opora k tomuto předmětu
  • Hollstein-Brinkmann, H. Sociálna práca a systémové teórie. Trnava: FZaSP TU. 2001.
  • Schlippe, Arist, Schweitzer, J. Systemická terapie a poradenství. Brno: Cesta. 2006.
  • Schirmer, W., Michailakis, D. Systems Theory for Social Work and the Helping Professions. Routledge. 2019.
  • Ulehla, I. Umění pomáhat. Brno: Slon. 2007.
  • Smutek, M. Model řešení problému v sociální práci – systémový pohled. Hradec Králové: Gaudeamus. 2006.
  • Payne, M. Modern Social Work Theory. Oxford University Press, 2016.
  • Healy, K. Social work theories in context: Creating frameworks for practice. Palgrave Macmillan, 2015.
  • Bogo, M., Regehr, C., & Ritter, G. P. Social work practice: Concepts, processes, and interviewing. Columbia University Press, 2017.
  • Ruegger, M., Johns, R. Using Systems Theory in Social Work. Unit Workbook. Open Learning Foundation Enterprises Ltd., 1996

Anotace

Cílem předmětu je získat přehled o teoretických aspektech systémové teorie a možnostech jejího uplatnění v sociální práci skrze pochopení dynamiky fungování sociálních systémů. Součástí předmětu je také bližší pohled na systemický přístup, který vychází z obecné teorie systému a nachází široké uplatnění v terapii, poradenství a koučingu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím