Trénink klíčových dovedností

Studijní plán: Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024

PředmětTrénink klíčových dovedností (TKD)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. Milan Tomka, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Cvičení32 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Sociální práce v péči o duševní zdraví - navazující kombi, platný od ZS 2023/2024 P 2 4 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

  • Labáth, V. Cvičenia, hry a simulácie pre skupinovú prácu. Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021.
  • Sheafor, B. W, Horejsi, Ch. Techniques and guidelines for social work practice. Allyn & Bacon/Longman. 2006.
  • Ondrušek, D., Labáth V. Tréning? Trening. (učenie zážitkom). Bratislava: PDCS o. z.. 2007.
  • Bednařík a kol. Tréning hrou, inštrukcie pre rolové hry, simulácie a prípadové štúdie pre trénerov. Bratislava: PDCS. 1998.

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům sebezkušenostní zážitkový a tréninkový program zaměřený na rozvoj vybraných klíčových kompetencí.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím