Serverová a desktopová administrace

Studijní plán: Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

PředmětServerová a desktopová administrace (xSDA)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantMgr. Antonín Přibyl ( apribyl@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 5 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 PV 4 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 PV 3 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014 PV 5 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 PV 4 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 PV 3 4 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZA
Počítačové systémy - platný od ZS 2013/2014 PV 5 4 kr. ZA

Sylabus

 • Computer Storage - architektury, protokoly, rozhraní
 • Protokoly diskových polí - FC, iSCSI, SAS
 • Zálohovací zařízení
 • Zálohování, obnova a archivace dat
 • Klonování stanic a serverů
 • Vzdálená správa stanic – RDP, VNC, Teamviewer
 • Hromadná instalace a správa stanic
 • Správa uživatelských oprávnění – group policy editor
 • Správa dokumentů – systémy CMS, DMS
 • Správa a zabezpečení databází

Doporučená literatura

 • RUEST, D., RUEST, N. Virtualizace: podrobný průvodce. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010, 408 s. ISBN 978-80-251-2676-9.
 • LACKO, L. Mistrovství v SQL Server 2012. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3773-4.
 • STANEK, W. R. Mistrovství v Microsoft Windows Server 2008. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009, 1364 s. ISBN 978-80-251-2158-0.
 • WALTERS, R. aj. Mistrovství v Microsoft SQL Server 2008: [kompletní průvodce databázového experta]. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009, 864 s. ISBN 978-80-251-2329-4.
 • Tulloch, M. Introducing Windows Server 2012 R2 Technical Overview. Redmond, Microsoft Press 2013. ISBN: 978-0-7356-8278-8 Online: http://download.microsoft.com/download/4/8/A/48A3ADA5-063D-4C7F-AA11-F9A3AE8C8B55/Microsoft_Press_ebook_Introducing_Windows_Server_2012_R2_PDF.pdf
 • HOK, A. Kouzla s pevným diskem v programech True Image a Disk Director. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 247 s. ISBN 80-251-1040-0.
 • KUNSTOVÁ, R. Efektivní správa dokumentů. Praha: Grada, 2010. ISBN: 978-80-247-3257-2.

Anotace

Předmět se věnuje vysvětlení jednotlivých typů zálohování, zálohovací technologií i rozhraní. Dále jsou probírány možnosti vzdálené instalace a administrace stanic, správa a zabezpečení databází i správa dokumentů.


Dovednosti: Student je schopen pomocí automatizovaných nástrojů instalovat i spravovat vetší počet stanic. Student umí využívat systémy DMS i CMS, je schopen zabezpečit přístup do databází. Student je schopen konfigurovat disková pole a nastavit zálohování serverů i stanic.


Obecné způsobilosti: Student se orientuje v problematice zálohování dat, je schopen navrhnout způsob zálohování pro konkrétní situace. Student umí pracovat s nástroji pro vzdálenou správu stanic, orientuje se ve správě databází i nástrojích pro správu dokumentů.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím