Introduction into Database Systems

Studijní plán: Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

PředmětIntroduction into Database Systems (DB1a)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. ( buresz@vspj.cz )
Jazykanglicky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 P 2 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 P 2 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 P 2 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 P 2 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Data and information, reality modelling
 • Fundamentals of software engineering
 • Database system, DBMS, database modelling
 • Conceptual model
 • Relational data model
 • Relational algebra
 • Transformation of E-R schema to RMD
 • SQL – language for data definition, language for data manipulation, querying
 • Fundamentals of normalization

Doporučená literatura

 • GARCIA-MOLINA, H. - ULLMAN, D.J. - WIDOM, J. Database systems: the complete book. 2. vyd. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2008. ISBN 0-13-187325-3.
 • BUREŠ, Z. Databázové systémy 1. Studijní opora. Jihlava: VŠPJ, 2014. ISBN 978-80-87035-88-7.
 • PostgreSQL Documentation [online]. [cit. 2021-02-18]. Dostupné z: https://www.postgresql.org/docs/

Anotace

The course is an introduction into database systems. It deals with the methodology of design and fundamentals of database systems implementation. It handles conceptual modelling, design and normalization of the relational diagram, and SQL.


Knowledge: Students know the basic theory and principles of conceptual database design, logical (especially relational) model and making queries. Students know basics of normal forms and normalization. 


Skills: Students can design a conceptual model of a database; they can transform it to a logical model and to implement the database within chosen database engine. Student can do the basic work with database in SQL, i.e. creating and changing the database diagram, inserting, deleting and editing data, and querying a database.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím