Job Organization in the Hotel Trade

Studijní plán:

PředmětJob Organization in the Hotel Trade (JOHT)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantRNDr. Eva Janoušková, Ph.D. ( janouskova@vspj.cz )
JazykAnglicky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK

Sylabus

  • The hotel service: composition, the standard and the form
  • Functionality of the hotel object
  • Equipping the hotel building
  • Workspaces in the hotel
  • Quality of hotel services
  • Adapting a hotel facility to needs is having staying

Doporučená literatura

  • Hałaczkiewicz J., 2008 r., Koncepcja SPA w hotelarstwie, Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, WSTiH, Gdańsk.
  • Hałaczkiewicz J., 2006 r., Dywersyfikacja produktu hotelowego a rozwój usług hotelarskich, Rola turystyki w strategii i polityce rozwoju gospodarki regionalnej, WSTiH, Gdańsk, s 163-170.
  • Saks E., 2011 r., Job Organization in the Hotel Trade/Organizace práce v hotelnictví, studijní opora, VŠPJ, Jihlava

Anotace

To know contemporary form of ownerships and managements in the hotel trade.
To know regulations and put requirements for the contemporary hotel trade.
Determinants of the quality of hotel services

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím