Introduction into Modern PR

Studijní plán:

PředmětIntroduction into Modern PR (IMPR-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Martina Chalupová, Ph.D. ( chalupova@vspj.cz )
JazykAnglicky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 2 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 2 kr. KZ

Sylabus

Doporučená literatura

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím