Německý jazyk 2/CR-u1

Studijní plán:

PředmětNěmecký jazyk 2/CR-u1 (NEJ2-2)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantMgr. Ivana Brychtová ( brychtova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi CJ 2 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 CJ 2 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 CJ 2 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2005/2006 CJ 1 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2006/2007 CJ 1 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2008/2009 CJ 1 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 CJ 2 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 CJ 2 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 CJ 2 2 kr. ZA

Sylabus

 • 1.L-Angemeldete Gäste empfangen, Grammatik und Strukturen
 • Anmeldungen entgegennehmen, Grammatik und Strukturen
 • Aufs Zimmer bringen, Grammatik und Strukturen
 • 2.L- Zimmerbesichtigung, -kategorien, - preise, Grammatik und Strukturen
 • Gepäck versorgen, Grammatik und Strukturen
 • Frühstück, Grammatik und Strukturen
 • Wiederholung
 • 3.L.- Korrespondenz und Telefondienst im Hotel, Grammatik und Strukturen
 • Auskunft am Telefon geben, Grammatik und Strukturen
 • Reservierungen per Fax und E-Mai, Grammatik und Strukturen
 • 4. L.- Hotelservice, Grammatik und Strukturen
 • Orte im Hotel und in der Umgebung angeben, Grammatik und Strukturen
 • Reservierungen und Bestellungen für das Hotelrestaurant, Grammatik und Strukturen
 • Wiederholung

Doporučená literatura

 • COHEN, U. Zimmer frei -aktuelle Ausgabe: Deutsch im Hotel. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2017. ISBN 978-3-12-606177-3.

 • E-learningová opora NEJ2/CR-u1. Jihlava: VŠPJ, 2019.

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí základů obecného jazyka a základní terminologie odborného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými cizojazyčnými materiály a zdroji.


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni A1. Student zná zásady používání obecného a základů odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích. 


Dovednosti: Student rozumí základům obecného a odborného jazyka. Je schopen v základním cizojazyčném materiálu vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném projevu. Dokáže používat základy obecného i odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích.


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím