Bezpečnostní předpisy

Studijní plán:

PředmětBezpečnostní předpisy (BEP)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů1
Předmět je prerekvizitou pro
Prezenční studium
Přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2007/2008 P 1 2 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 1 1 kr. ZA
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 1 2 kr. ZA
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 1 1 kr. ZA
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 1 1 kr. ZA
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 1 2 kr. ZA
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 1 1 kr. ZA

Sylabus

 • Rizika a příčiny vzniku úrazů v elektrotechnice
 • Odborná způsobilost v elektrotechnice
 • Jednotná symbolika a označování v elektrotechnice
 • Vliv technického uspořádání a lidského faktoru na bezpečnost práce
 • Zásady bezpečné obsluhy a práce na elektrických zařízeních
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 • Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí
 • Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
 • Ochrana elektrických obvodů proti zkratu a přetížení
 • Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí samočinným odpojením
 • Ochrana před bleskem
 • Revize elektrických zařízení
 • Bezpečnost elektrických a elektronických předmětů
 • První pomoc při úrazu elektrickým proudem

Doporučená literatura

 • Cipra, Kříž, Kůla: Úvod do elektrotechniky, ČVUT, Praha, 2002

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s elektrotechnickými předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, se základními elektromontážními pracemi a riziky úrazu elektrickým proudem podle požadavků §5 vyhlášky č. 50/1978 Sb. a předpisy, vztahující se na provoz v laboratořích.


PODMÍNKY PRO ÚSPĚŠNÉ ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU JSOU VYSTAVENY NA DISKU S

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím