Elektrické obvody 2

Studijní plán:

PředmětElektrické obvody 2 (EO2)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prerekvizity předmětu
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 2 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 2 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 P 3 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 2 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Fourierovy řady
 • Kmitočtové spektrum signálu, periodický neharmonický ustálený stav
 • Přechodné jevy 1. řádu
 • Přechodné jevy vyšších řádů
 • Laplaceova transformace
 • Náhradní zapojení prvků v Laplaceově prostoru, operátorový přenos
 • Operátorová analýza přechodných dějů
 • Přenosové charakteristiky, konvoluce
 • Souvislost mezi časovou a kmitočtovou oblastí
 • Zpětná vazba
 • Bezeztrátové homogenní vedení konečné délky
 • Odrazy vln
 • Nelineární obvody, grafické řešení nelineárních obvodů
 • Numerické řešení nelineárních obvodů

Doporučená literatura

 • Brtník: Elektrické obvody 2. VŠP Jihlava, 2007
 • Brtník: Laboratorní cvičení z elektrických obvodů. VŠP Jihlava, 2007
 • Mikulec, Havlíček: Základy teorie elektrických obvodů 2. ČVUT Praha, 2005
 • Čmejla, Havlíček, Zemánek: Základy teorie elektrických obvodů 2 – cvičení. ČVUT Praha, 2004
 • Zaplatílek, K.: Příklady z analýzy lineárních obvodů. Dostupné na: www.unob.cz, odkazy, stránky zaměstnanců, zaplatílek, výuka
 • Dostál, T.: Elektronické podpory přednášek EO2. Disk S, složka Dostal/ EO 2.

Anotace

Předmět navazuje na EO-l. Opakování metod řešení EO. Stabilita EO, podmínky kmitání. Zpětná vazba v obvodech. Signály v EO a jejich spektra (Harmonické signály. Periodické neharmonické signály. Jednorázové signály.). Přechodné jevy v EO (Popis soustavou diferenciálních rovnic. Řešení pomocí Laplaceovy transformace.). Elektrické filtry. Nelineární obvody a jejich řešení. Homogenní vedení.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím