Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ

Sylabus

 • 1. Einführung in die PR, Definition von Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich der Beziehungen zwischen PR & Marketing und PR & Werbung)
  2. PR-Prozess, die Entwicklung der Kommunikationsstrategie, In-House PR und PR- Agenturen, grundlegende PR-Tools, Ethik
  3. Unternehmenskommunikation. Kommunikationsprogramm, um das gewünschte Image und Reputation zu erreichen
  4. Brand PR (Markenkommunikation), Phase der Markenkommunikation, integrierte Kommunikation
  5. Media Relations, eine Übersicht der tschechischen Medienmarkt, Kommunikation und Mitarbeit mit Journalisten
  6. Kreatives Schreiben in PR, Pressemitteilung, Pressekonferenz
  7. Event Management
  8. Internet und PR, Internet als Multimedia-Medien, PR und Social Networking
  9. Krisenkommunikation, was ist eine Krise, Krisenvorbereitung, Krisenmanagement
  10. Public Affairs, Lobbying
  11. Interne Kommunikation, Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen
  12. Interne Agentur, Presseabteilung., Pressesprecher
  13. Präsentation der Semesterarbeit
  14. Evaluation des Kurses
 • 1. Úvod do problematiky PR, definice PR (včetně vztahů PR& marketing, PR & reklama), kdo a proč používá PR
  2. PR proces, vytváření strategie komunikačního programu, in-house PR a PR agentury, základní nástroje PR, etický kodex
  3. Korporátní komunikace, program komunikace s cílem dosažení žádoucí pověsti a image
  4. Brand PR (komunikace značky), fáze komunikace značky, integrovaná komunikace
  5. Media relations, přehled české mediální scény, nároky představy a přání novinářů
  6. Kreativní psaní v PR, tisková zpráva, tisková konference
  7. Event management
  8. Internet a PR, internet jako multimediální médium, PR a sociální sítě
  9. Krizová komunikace, co je krize a jak ji rozpoznat, příprava na krizi, řešení krizí
  10. Public affairs, lobbying
  11. Interní komunikace, vztahy se zaměstnanci
  12. Interní chod agentury, chod tiskového odd., práce tiskového mluvčího
  13. Prezentace SP
  14. Vyhodnocení kurzu, udělení zápočtu

Doporučená literatura

 • Povinná:

  •DEG, Robert M. Basiswissen Public Relations: Professionelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 4.vydání.Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 2009. ISBN 978-3531163833

  •SCHINDLER, M.-CH., LILLER, T. PR im Social Web: Das Handbuch für Kommunikationsprofis, 2. vydání. Köln: O'Reilly. 2012. ISBN 978-3868991956
 • Doporučená:

  •SCHULZ-BRUHDOEL, N., FÜRSTENAU, K. Die PR- und Pressefibel: Ein Praxisbuch für Ein- und Aufsteiger: Zielgerichtete Medienarbeit. Das Praxisbuch für Ein- und Aufsteiger. 4. vydání. Frankfurt am Main: F.A.Z.-Institut für Management, Markt- und Medieninformationen. 2008. ISBN: 978-3-89981-170-4

  •MEYER, J.-U. Kreative PR. 2. vydání. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH. 2011. ISBN: 978-3867643085

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím