Einführung in moderne Public Relations

Studijní plán:

PředmětEinführung in moderne Public Relations (EMO)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Stanislav Rojík, Ph.D.
JazykNěmecky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ

Sylabus

 • 1. Einführung in die PR, Definition von Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich der Beziehungen zwischen PR & Marketing und PR & Werbung)
  2. PR-Prozess, die Entwicklung der Kommunikationsstrategie, In-House PR und PR- Agenturen, grundlegende PR-Tools, Ethik
  3. Unternehmenskommunikation. Kommunikationsprogramm, um das gewünschte Image und Reputation zu erreichen
  4. Brand PR (Markenkommunikation), Phase der Markenkommunikation, integrierte Kommunikation
  5. Media Relations, eine Übersicht der tschechischen Medienmarkt, Kommunikation und Mitarbeit mit Journalisten
  6. Kreatives Schreiben in PR, Pressemitteilung, Pressekonferenz
  7. Event Management
  8. Internet und PR, Internet als Multimedia-Medien, PR und Social Networking
  9. Krisenkommunikation, was ist eine Krise, Krisenvorbereitung, Krisenmanagement
  10. Public Affairs, Lobbying
  11. Interne Kommunikation, Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen
  12. Interne Agentur, Presseabteilung., Pressesprecher
  13. Präsentation der Semesterarbeit
  14. Evaluation des Kurses
 • 1. Úvod do problematiky PR, definice PR (včetně vztahů PR& marketing, PR & reklama), kdo a proč používá PR
  2. PR proces, vytváření strategie komunikačního programu, in-house PR a PR agentury, základní nástroje PR, etický kodex
  3. Korporátní komunikace, program komunikace s cílem dosažení žádoucí pověsti a image
  4. Brand PR (komunikace značky), fáze komunikace značky, integrovaná komunikace
  5. Media relations, přehled české mediální scény, nároky představy a přání novinářů
  6. Kreativní psaní v PR, tisková zpráva, tisková konference
  7. Event management
  8. Internet a PR, internet jako multimediální médium, PR a sociální sítě
  9. Krizová komunikace, co je krize a jak ji rozpoznat, příprava na krizi, řešení krizí
  10. Public affairs, lobbying
  11. Interní komunikace, vztahy se zaměstnanci
  12. Interní chod agentury, chod tiskového odd., práce tiskového mluvčího
  13. Prezentace SP
  14. Vyhodnocení kurzu, udělení zápočtu

Doporučená literatura

 • Povinná:

  •DEG, Robert M. Basiswissen Public Relations: Professionelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 4.vydání.Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 2009. ISBN 978-3531163833

  •SCHINDLER, M.-CH., LILLER, T. PR im Social Web: Das Handbuch für Kommunikationsprofis, 2. vydání. Köln: O'Reilly. 2012. ISBN 978-3868991956
 • Doporučená:

  •SCHULZ-BRUHDOEL, N., FÜRSTENAU, K. Die PR- und Pressefibel: Ein Praxisbuch für Ein- und Aufsteiger: Zielgerichtete Medienarbeit. Das Praxisbuch für Ein- und Aufsteiger. 4. vydání. Frankfurt am Main: F.A.Z.-Institut für Management, Markt- und Medieninformationen. 2008. ISBN: 978-3-89981-170-4

  •MEYER, J.-U. Kreative PR. 2. vydání. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH. 2011. ISBN: 978-3867643085

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními kategoriemi moderního public relations, s jeho nástroji a se způsobem využití pro komunikaci firmy.


 


Znalosti: Student umí vymezit základní kategorie moderního public relations, definovat podstatu a funkci moderního public relations. Umí popsat strukturu PR kampaní. Dovede aplikovat základní nástroje public relations v interní i externí komunikaci.


 


Dovednosti: Student umí realizovat jednoduchou PR kampaň, umí komunikovat s médii a připravit tiskovou zprávu, organizovat jednoduchou tiskovou konferenci a event, zvládá komunikaci na internetu a sociálních sítích. Umí aplikovat základní zásady krizové komunikace a hodnotit účinnost PR kampaně.


 


Obecné způsobilosti: Student je schopen koordinovat své činnosti s ostatními členy v týmu, nést odpovědnost za výsledek, kontrolovat výsledky své i svých kolegů, srozumitelně a přesvědčivě vyjadřovat svůj názor, prezentovat výsledky své práce, pracovat v týmu.


 


Ziel des Kurses: Studierenden erkennen die grundlegenden Kategorien der modernen Public Relations, Instrumenten der PR und die Nutzung für die Unternehmenskommunikation.


 


Wissen: Studierenden können die grundlegenden Kategorien von moderner Öffentlichkeitsarbeit, die Form und Funktion moderner Öffentlichkeitsarbeit definieren. Studierenden kennen die Struktur von PR-Kampagnen beschreiben. Die grundlegende Werkzeuge der Öffentlichkeitsarbeit in der internen und externen Kommunikation benutzen können.


 


Kompetenzen: Studierenden können eine einfache PR-Kampagne vorbereiten, mit Medien kommunizieren, Pressekonferenz und ein einfaches Event organisieren, im Internet und soziale Netzwerke kommunizieren. Studierenden können die grundlegenden Prinzipien der Krisenkommunikation benutzen und die Wirksamkeit von PR-Kampagnen werten.


 


Allgemeine Fähigkeiten: Unter der Fähigkeiten der Studierenden  die Aktivitäten mit anderen Mitgliedern des Teams gehören. Studierenden schaffen die Teamarbeit koordinieren. Haben Verantwortung für Ergebnisse des Teams. Überprüfen die Ergebnisse von der eigenen und auch  ihren Kollegen. Studierenden sollen überzeugend ihre Meinung äußern und die Ergebnisse ihrer Teamarbeit präsentieren.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím