Tourismus 2

Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

PředmětTourismus 2 (CRn)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantIng. Alice Šedivá Neckářová, Ph.D. ( neckaroa@vspj.cz )
Jazykněmecky
Počet kreditů6
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 4 6 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 6 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • • Verkehrsdiensleistungen von Luftverkehr
 • • Verkehrsdiensleistungen von Schiffsverkehr
 • • Sonstige Verkehrsdiensleistungen, Stadtmassenverkehr
 • • Finanzielle Dienstleistungen im Tourismus
 • • Konsularhilfe im Ausland
 • • Gesundheitstourismus, Kurtourismus und Wellness
 • • Incentivereisen, Kongresstourismus
 • • Die Tätigkeit von Reiseleiter
 • • Animation, Unterhaltungsprogramme
 • • Der Globale Ethikkodex für Tourismus und Ethikkodex für Unternehmen im Tourismus.
 • • Nachhaltige Entwicklung im Tourismus
 • • Tourismustrends – Entwicklung in der Reisebranche

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • Neckářová, A.: . Tourismus 2. Studijní opora. VŠPJ 2010
 • Doporučená:
 • • FREYER, W.:Tourismus - Marketing. Oldenbourg Verlag, München, 2009. ISBN 978-486-58926-9.
 • • MUNDT, J.,W.: Einführung in den Tourismus. Oldenbourg Verlag, München, Wien 2001. ISBN 3-486-25639-4
 • • PÁSKOVÁ, M., ZELENKA, J.: Cestovní ruch - výkladový slovník. Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha 2002
 • • ČECH, J.: Malá encyklopedie cestovního ruchu. IDEA SERVIS, Praha 1998. ISBN 1866-041-98
 • • ZURYNEK,J., ZELENÝ, L, MERVART, M.: Dopravní procesy v cestovním ruchu. Aspi, Praha 2008. ISBN 978-80-7357-335-5
 • • KUNEŠOVÁ, E., FARKOVÁ, B.: Technika zahraničních zájezdů. Idea Servis, Praha 2001. ISBN 80-85970-33-3
 • • ORIEŠKA, J.: Technika služeb cestovního ruchu. Idea Servis, Praha 2001. ISBN 80-85970-27-9
 • • ORIEŠKA, J.: Kongresový cestovní ruch. Idea Servis, Praha 2004. ISBN 80-85970-45-7
 • • České lázně a lázeňství. MMR ČR, Praha 2007. ISBN 978-80-239-9330-1
 • • časopis COT business

Anotace

Der Sinn ist die Hauptkenntnise über Problematik der Luftverkehr, Schiffsverkehr und Sonstige Verkehrsdiensleistungen zu gewinnen. Weitere Ziele sind die Kenntnisse über die spezifischen Dienstleistungen im Tourismus zu erhalten, Ethikkodex für Tourismus und Ethikkodex für Unternehmen im Tourismus den Studenten vertraut zu machen. Die Studenten werden auch von Tourismustrends und der Entwicklung in der Reisebranche informiert. Selbstverständlich werden die Studenten auch mit der Bedeutung einer nachhaltigen Entwicklung im Tourismus bekannt gemacht.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím