Ruský jazyk 2/CR-u4

Studijní plán: Cestovní ruch - kombi

PředmětRuský jazyk 2/CR-u4 (RUJ2-3)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantMgr. Ivana Brychtová ( brychtova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombi CJ 5 3 kr. ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 CJ 5 3 kr. ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 CJ 5 3 kr. ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2005/2006 CJ 4 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2006/2007 CJ 4 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2008/2009 CJ 4 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 CJ 5 3 kr. ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 CJ 5 3 kr. ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 CJ 5 3 kr. ZK

Sylabus

 • L1 - Výchozí texty. Řadové číslovky. Měsíce. Minulý čas sloves. Vykání.
 • Определения основных понятий туризма
 • L2 - Výchozí texty. Skloňování zájmen кто, что . Vzory skloňování podstatných jmen v jednotném čísle.
 • Преподаваемые предметы в области изучения туризма
 • Типы и виды туризма, индустрия туризма
 • Виды образования и формы обучения в России
 • Opakování- Повторение
 • L3 - Výchozí texty. Zájmena там, туда. Časování sloves идти, ехать, мочь.Infinitivní věty.
 • Классификация средств транспорта
 • Классификация средств размещения туристов
 • Гостиница
 • Opakování- Повторение

Doporučená literatura

 • Jelínek, S. – Folprechtová, J. – Hříbková, R. – Žofková, H.: Радуга 2 по новому. Plzeň, Fraus 2008.ISBN 9788087062654.
 • E-learningová opora RUJ2/CR-u4. Jihlava: VŠPJ, 2020.

Anotace

Kurz je doporučen studentům, jejichž mateřským jazykem není ruština.


Cílem předmětu je zvládnutí základů obecného jazyka a základní terminologie odborného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými cizojazyčnými materiály a zdroji.


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni A1/A2. Student zná zásady používání obecného a základů odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích. 


Dovednosti: Student rozumí základům obecného a odborného jazyka. Je schopen v základním cizojazyčném materiálu vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném projevu. Dokáže používat základy obecného i odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích.


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím