Klinická výživa

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětKlinická výživa (KVYZ)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 4 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 4 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 2 kr. ZK

Sylabus

  • Výživa a zdraví jedince, výživová doporučení
  • Zásady správné výživy dítěte v 1. roce života
  • Mateřské mléko
  • Výživa kojící ženy
  • Kontraindikace kojení
  • Banky mateřského mléka
  • Umělá výživa novorozence a kojence

Doporučená literatura

  • KUDLOVÁ,E. – MYDLILOVÁ, A.: Výživové poradenství u dětí do dvou let. Grada, 2005

Anotace

Předmět  je součástí teoretického základu pro porodní asistentky. Seznamuje se základní potřebou člověka se specifickým zaměřením na potřeby těhotné a kojící ženy. Poskytuje ucelené informace o výživě a jejím významu pro celkový zdravotní stav člověka. Zvláštní zřetel je věnován výživě a dietetice s ohledem na výživu žen, novorozenců a kojenců. Informace o parenterální a enterální výživě při jednotlivých onemocněních. Seznamuje s riziky podvýživy a nadměrné výživy. Důležitou částí je seznámení studentů s úlohou odpovídající výživy jako podstatného faktoru prevence civilizačních chorob V tomto předmětu studující získávají vědomosti pro vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.



Cíl:


Cílem je podat studentovi ucelené informace o výživě a jejím významu pro celkový zdravotní stav člověka a o malnutrici. Je kladen důraz na změny ve výživě těhotné a kojící ženy. Cílem je aby student získal základní informace o dietním systému v nemocnici, seznámil se se zásadami přípravy stravy a zřetel je věnován výživě a dietetice s ohledem na výživu žen, novorozenců a kojenců.



Znalosti:


Student zná a popíše zdravý způsob výživy, jako součást předcházení civilizačním chorobám. Zná nemocniční dietní systém a umí přiřadit diety k jednotlivým onemocněním. Zná energeticko- nutriční bilanci. Zná výživu těhotné ženy, novorozence a kojence.



Dovednosti:


Student dovede zhodnotit stav výživy zdravého i nemocného člověka a informovat o zásadách přípravy stravy u jednotlivých onemocnění.



Obecné způsobilosti:


Studující získávají vědomosti pro vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím