Farmakologie

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětFarmakologie (FAR)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 4 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 4 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 4 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 4 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 2 kr. ZA

Sylabus

 • A) Přednášky:
 • 1. Klasifikace léčiv
 • 2. Mechanismy účinků léčiv. Základy farmakokinetiky. Lékové interakce. Nežádoucí účinky léčiv
 • Preklinické a klinické zkoušení nových léčiv
 • Obecné zásady terapie otrav. Účelná farmakoterapie.
 • Neurotropní léky.
 • Psychofarmaka.
 • Anestetika. Analgetika.
 • Antiemetika.
 • Glukokortikoidy, přehled mechanismu účinku.
 • Farmakoterapie hypertenze, anginy pectoris, hyperlipoproteinémií, srdečního selhání a srdečních arytmií.
 • Imunomodulace, imunosuprese.
 • Antibiotika a chemoterapeutika.
 • B) Cvičení
 • Živiny jako léky (vlákniny, aminokyseliny, rybí tuk, mastné kyseliny, tuky)
 • Škodliviny v potravinách (taniny, glutamát, konservační přísady, barviva)
 • Vliv diety na účinnost léků, vliv léků na stav výživy
 • Látky vyvolávající závislost
 • Vliv kouření, terapie a prevence
 • Léčivé rostliny, pěstování. Získávání a zpracování rostlinných drog.
 • Homeopatie
 • Vitamíny B, C, A, D, E, K. Minerální látky a stopové prvky
 • Terapie cukrovky. Insuliny. Perorální diabetika
 • Gynekologica (hormonální preparáty)
 • Průnik cizorodých látek do potravinových řetězců–antibiotika, pesticidy, hnojiva apod.

Doporučená literatura

 • PROCHÁZKOVÁ,Vlasta : Léková terapie v ošetřovatelství, Brno, NCO NZO, 2005
 • SLÍVA, J., VOTAVA, M. Farmakologie. 1. vyd. Praha: Triton, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7387-500-8."

Anotace

Předmět je koncipován jako teoretický. Skládá se z farmakokinetiky a farmakodynamiky. Seznamuje studenty se skupinami léčivých přípravků, jejich formami a zásadami podávání. Poskytuje informace o interakci léčivých přípravků a lidského organismu. Seznamuje všeobecnou sestru o úkolech při sledování žádoucích a nežádoucích účinků léků na jedince. Součástí je i zdravotní výchova ve farmakologii.Cíl:


Cílem   je seznámit studenty se skupinami léčivých přípravků, jejich formami a   zásadami podávání. Poskytuje informace o interakci léčivých přípravků a   lidského organismu. Seznámit studenty o úkolech při sledování žádoucích a   nežádoucích účinků léků na jedince. Součástí je i zdravotní výchova ve   farmakologii.Znalosti:


Student zná a objasní pojmy farmakodynamika a   farmakokinetika. Orientuje se v účincích léků probíraných skupin léků.   Zná generické názvy léků, hlavních zástupců skupin.Dovednosti:


Student dokáže podat léky s ohledem na   respektování rizik a komplikací po pacienta. Rozpozná některé nežádoucí   účinky.Obecné   způsobilosti:


Student se orientuje v oblasti nežádoucích   účinků léků a úkolů, které porodní asistentka musí znát při podávání léků   pacientům.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím