Mathematics Applied in Management

Studijní plán: Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012

PředmětMathematics Applied in Management (MEKa)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
Garantdoc. RNDr. Petr Gurka, CSc.
Jazykanglicky
Počet kreditů6
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od LS 2004/2005 a od ZS 2005/2006 P 2 5 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2006/2007 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 P 3 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 P 3 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Arithmetical vectors, operations, linear combination, linear dependence
 • Matrices, inversion of matrices, matrix equations, elementary row operations
 • Systems of linear equations, the solutions set
 • Gauss’ and Jordan method of solving a system of linear equations, general, particular, homogeneous solution
 • Determinants, properties, elementary row operations
 • Introduction to linear programming, basic group of applications
 • Formulation of linear programming problems
 • Graphical solution of linear programming problems, interpretation
 • Simplex method
 • Special cases of simplex method
 • The dual problem
 • The dual simplex method
 • The transportation problem, initial feasible solution, develop optimal solution
 • The transportation problem, alternate optimal solution, degeneracy, other problems

Doporučená literatura

 • Benešová, Martina: Applied Mathematics in Management. VŠP Jihlava 2008
 • Rodin, R.: Optimization in Operational Research. Prentice Hall, New Jersey 2000

Anotace

Annotation:
The aim of this course is to familiarize students with linear programming, which is one of the methods of operational research. It has a bigger and bigger share in solving the decisive processes, such as marketing, corporate management, logistics and financial management. The introductory part of this course focuses on algebraic methods to be used in linear programming. The other, core part formulates the significant problems of linear programming and ways of solving them.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím