Management jakosti výrobků a služeb

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012

PředmětManagement jakosti výrobků a služeb (MJVS)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2008/2009 P 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2010/2011 P 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 P 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 P 5 4 kr. Z,ZK

Sylabus

  • Úvod do jakosti. Historie jakosti. Jakost výrobku. Jakost služby. Normalizace, zkušebnictví,metrologie, zákonné požadavky. Koncepce a principy managementu jakosti. TQM. EFQM. Vrcholové vedení. Jakost v předvýrobních etapách. Nástroje a metody univerzálního použití. Metody plánování jakosti. Jakost ve výrobě. Metody monitorování procesů. Jakost v povýrobních etapách a jakost služeb. Metody hodnocení jakosti. Lidský faktor v systémech zajišťování jakosti. Ekonomika jakosti. Finanční měření v systémech managementu jakosti. Jakost v nákupu. Jakost subdodavatelů. Zlepšování jakosti. Audity jakosti. Environmentální systémy řízení. Perspektivy ve vývoji přístupů řízení jakosti.

Doporučená literatura

  • Petr Tyráček: Management jakosti výrobků a služeb. Skriptum VŠPJ. ISBN 978-80-87035-07-8
    Jaroslav Nenadál, Darja Noskievičová, Růžena Petříková, Jiří Plura, Josef Tošenovský:Moderní systémy řízení jakosti. 2. doplněné vydání. Management Press, Praha 2005, ISBN 80-7261-071-6
    Jaroslav Nenadál: Měření v systémech managementu jakosti. 2. doplněné vydání. Management Press, Praha 2005. ISBN 80-7261-110-0
    ČSN EN ISO 9001:2001: Systémy managementu jakosti – Požadavky. Praha ČSNI. Srpen 2001.
    6. ČSN EN ISO 9004:2001: Systémy managementu jakosti – Směrnice pro zlepšování výkonnosti. Praha ČSNI. Srpen 2001.

Anotace

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a metodami řízení jakosti jak výrobků, tak i služeb. Obsahem předmětu je řízení jakosti v celé šíři zabezpečování jakosti v organizacích.
Ve cvičeních studenti procvičí konkrétní metody managementu jakosti.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím