Ošetřovatelská péče o dítě 1

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětOšetřovatelská péče o dítě 1 (OPD1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů3
Předmět je prerekvizitou pro
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 3 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 2 kr. ZA

Sylabus

 • Rozdělení dětského věku, charakteristika jednotlivých období, zvláštnosti péče.
 • Růst a vývoj dítěte (somatický a psychomotorický).
 • Výživa kojenců a starších dětí. Význam kojení.
 • Novorozenec: fyziologický (adaptace, zásady ošetřování a péče), patologický (nezralý, dítě s nízkou porodní hmotností).
 • Horečka: patofyziologie, terapie, komplikace. Zásady ošetřovatelské péče.
 • Onemocnění dýchacích cest: záněty horních a dolních dýchacích cest, cystická fibróza, dušnost, zásady oxygenoterapie
 • Onemocnění ledvin a močových cest (infekce, vroz. vývojové vady, glomerulonefritis, nefrotický syndrom).
 • Ošetřovatelský proces u dětí s akutním onemocněním dýchacích cest-inhalační léčba, kyslíková léčba, monitoring vitálních funkcí, dechová rehabilitace
 • Ošetřovatelský proces u dětí s akutním onemocněním gastrointestinálního traktu-způsoby rehydratace, dietní léčba, bilance tekutin, stav hydratace
 • Ošetřovatelský proces u dětí s chronickým onemocněním gastrointestinálního traktu-jícnová pH metrie, příprava pacienta k endoskopickému vyšetření, péče o kolostomii
 • Ošetřovatelský proces u dětí s poruchami výživy-způsoby enterální výživy, péče o děti s perkutánní endoskopickou gastrostomií, příprava pacienta ke střevní biopsii
 • Ošetřovatelský proces u dětí s akutním onemocněním ledvin a močových cest- zásady a způsoby odběru moči
 • Ošetřovatelský proces u dětí s chronickým onemocněním ledvin a močových cest-příprava pacienta k vyšetření v celkové narkóze-k urologickému vyšetření, biopsii ledvin, před a pooperační péče
 • Ošetřovatelský proces u dětí s diabetes mellitus-odběry glykémií, selfmonitoring, způsoby aplikace inzulínu včetně inzulínové pumpy, stravovací režim-edukace-akutní komplikace

Doporučená literatura

 • HRODEK,O,VAVŘINEC, J A KOL. : Pediatrie, Galén, Praha 2002
 • LEBL, J., PROVAZNÍK, K., HEJCMANOVÁ, L. : Preklinická pediatrie, Galén, Praha 2003

 • CALLAGHAN,Ch.O.-STEPHENSON, T.: Pediatrie do kapsy. Praha: Grada Publishing, 2005
 • GREGORA, M.: Péče o novorozence a kojence. Grada, 2002

Anotace

Předmět je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Seznamuje studenty s vývojem zdravého i nemocného dítěte, s péči o zdraví dítěte, prevencí onemocnění a nemocemi dětského věku v celém spektru klinických oborů. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb dětí a způsob jejich uspokojování, výchovy dětí, prevence, diagnostiky a léčby onemocnění, včetně odlišnosti multidisciplinární péče v oblasti ambulantní, polodenní i lůžkové péče, včetně péče o děti do 3 let v zařízeních kolektivní péče.Cíl:


Cílem je seznámit studenty s vývojem zdravého i nemocného dítěte, s péči o zdraví   dítěte, prevencí onemocnění a nemocemi dětského věku v celém spektru   klinických oborů. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb dětí a   způsob jejich uspokojování, výchovy dětí, prevence, diagnostiky a léčby   onemocnění, včetně odlišnosti multidisciplinární péče v oblasti ambulantní,   polodenní i lůžkové péče, včetně péče o děti do 3 let v zařízeních   kolektivní péče.Znalosti:


Student zná příznaky, diagnostiku a léčbu   jednotlivých nemocí u dětí. Zná základní ošetřovatelskou péči o děti   s jednotlivými nemocemi. Zná vývoj zdravého dítěte od narození do   dospělosti. Zná péči o fyziologického novorozence.Dovednosti:


Student má dovednost potřebné ke zvládnutí   ošetřovatelské péče v oblasti   ambulantní, polodenní i lůžkové péče, včetně péče o děti do 3 let v   zařízeních kolektivní péče.Obecné   způsobilosti:


Student   má vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování   a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto   zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím