Ošetřovatelská péče o dítě 2

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

PředmětOšetřovatelská péče o dítě 2 (OPD2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prerekvizity předmětu
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 3 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 4 3 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 4 3 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 4 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 4 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 4 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 3 kr. ZK

Sylabus

  • Onemocnění gastrointestinálního traktu: průjmy u kojenců a větších dětí, vroz. vývojové vady, zásady dietního režimu při průjmech, dehydratace, malabsorpční syndrom.
  • Onemocnění CNS: vroz. vývojové vady, zánětlivá onemocnění mozku a mozkových blan, dětská mozková obrna, lehká mozková dysfunkce.
  • Péče o děti s mentálním postižením.
  • Nádorová onemocnění u dětí.
  • Onemocnění pohybového aparátu u dětí (systémové onemocnění pojiva- zásady rehabilitace)

Doporučená literatura

  • HRODEK,O,VAVŘINEC, J A KOL. : Pediatrie, Galén, Praha 2002
  • CALLAGHAN,Ch.O.-STEPHENSON, T.: Pediatrie do kapsy. Praha: Grada Publishing, 2005

Anotace

Předmět je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Seznamuje studenty s vývojem zdravého i nemocného dítěte, s péči o zdraví dítěte, prevencí onemocnění a nemocemi dětského věku v celém spektru klinických oborů. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb dětí a způsob jejich uspokojování, výchovy dětí, prevence, diagnostiky a léčby onemocnění, včetně odlišnosti multidisciplinární péče v oblasti ambulantní, polodenní i lůžkové péče, včetně péče o děti do 3 let v zařízeních kolektivní péče.Cíl:


Cílem je seznámit studenty s vývojem zdravého i nemocného dítěte, s péči o zdraví   dítěte, prevencí onemocnění a nemocemi dětského věku v celém spektru   klinických oborů. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb dětí a   způsob jejich uspokojování, výchovy dětí, prevence, diagnostiky a léčby   onemocnění, včetně odlišnosti multidisciplinární péče v oblasti ambulantní,   polodenní i lůžkové péče, včetně péče o děti do 3 let v zařízeních   kolektivní péče.Znalosti:


Student zná příznaky, diagnostiku a léčbu   jednotlivých nemocí u dětí. Zná základní ošetřovatelskou péči o děti   s jednotlivými nemocemi. Zná vývoj zdravého dítěte od narození do   dospělosti. Zná péči o fyziologického novorozence.Dovednosti:


Studen t má dovednost potřebné ke zvládnutí   ošetřovatelské péče v oblasti   ambulantní, polodenní i lůžkové péče, včetně péče o děti do 3 let v   zařízeních kolektivní péče.Obecné   způsobilosti:


Student   má vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování   a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto   zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím