Seminář k bakalářské práci

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013

PředmětSeminář k bakalářské práci (SB)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Martina Černá, Ph.D. ( cernam@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů10
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016 P 5 7 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013 P 5 10 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017 P 5 7 kr. ZA

Sylabus

 • OBSAH PŘEDMĚTU
 • Seznámení se s požadavky definovanými pro psaní závěrečné práce.

 • Citát, citace, parafráze.
 • Výběr a formulace tématu.
 • Odborný text. Tvorba a koncipování odborného textu.
 • Nácvik formuláře vědeckých problémů, výzkumných otázek a hypotéz.
 • Metoda získávání údajů, její výběr a možnosti využití. Kombinace metod.
 • Výzkumný vzorek. Náhodný, záměrný, stratifikovaný a jiné druhy výběru respondentů do výzkumu.
 • Předvýzkum- smysl a podstata.
 • Prezentace a obhajoba projektu závěrečné práce.

Doporučená literatura

 • FRANCÍREK, F. Bakalářská práce – Co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). 1. vyd. Praha: Ingenio et Arti, 2012. ISBN 9788090528710.
 • KAPOUNOVÁ, J., KAPOUN, P. bakalářská práce. Od zadání po obhajobu. Praha: 2017. ISBN 978-80-271-0079-8.
 • Směrnice ke státním závěrečným zkouškám.
 • Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování závěrečných prací na VŠPJ.

Anotace


Cíle:


Teoretické a praktické kompetence absolvovaných disciplín aplikovat v samostatné, odborně-vědecké práci, jejím plánováním, formulací vědeckých problémů, výběrem metod k získávání údajů, výběrem výzkumného vzorku až po interpretaci očekávaných výsledků a diskuzi výsledků.Znalosti:


Teoretické a metodologické poznatky a postupy tvorby vědeckých a odborných prací.Dovednosti:


Praktická zkušenost a samostatnost v odborně-vědecké práci.Obecné způsobilosti:


Standardní postup využívaný ve vědeckém výzkumu.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím