Seminář k bakalářské práci

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016

PředmětSeminář k bakalářské práci (SB)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Martina Černá, Ph.D. ( cernam@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů7
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 5 7 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 5 10 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 7 kr. ZA

Sylabus

 • OBSAH PŘEDMĚTU
 • Seznámení se s požadavky definovanými pro psaní závěrečné práce.

 • Citát, citace, parafráze.
 • Výběr a formulace tématu.
 • Odborný text. Tvorba a koncipování odborného textu.
 • Nácvik formuláře vědeckých problémů, výzkumných otázek a hypotéz.
 • Metoda získávání údajů, její výběr a možnosti využití. Kombinace metod.
 • Výzkumný vzorek. Náhodný, záměrný, stratifikovaný a jiné druhy výběru respondentů do výzkumu.
 • Předvýzkum- smysl a podstata.
 • Prezentace a obhajoba projektu závěrečné práce.

Doporučená literatura

 • FRANCÍREK, F. Bakalářská práce – Co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). 1. vyd. Praha: Ingenio et Arti, 2012. ISBN 9788090528710.
 • MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D., FINDRA, J. 2006. Akademická příručka. Martin: Osveta.
 • ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 80-86429-40-3.

 • Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování závěrečných prací na VŠPJ
 • Směrnice ke státním závěrečným zkouškám

Anotace


Cíle:


Teoretické a praktické kompetence absolvovaných disciplín aplikovat v samostatné, odborně-vědecké práci, jejím plánováním, formulací vědeckých problémů, výběrem metod k získávání údajů, výběrem výzkumného vzorku až po interpretaci očekávaných výsledků a diskuzi výsledků.Znalosti:


Teoretické a metodologické poznatky a postupy tvorby vědeckých a odborných prací.Dovednosti:


Praktická zkušenost a samostatnost v odborně-vědecké práci.Obecné způsobilosti:


Standardní postup využívaný ve vědeckém výzkumu.


 

^ nahoru ^