Francouzský jazyk 2/CR-u4

Studijní plán: Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014

PředmětFrancouzský jazyk 2/CR-u4 (FRJ2)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantMgr. Soňa Cardová
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi CJ 5 3 kr. ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 CJ 5 3 kr. ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 CJ 5 3 kr. ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2005/2006 CJ 4 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2006/2007 CJ 4 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2008/2009 CJ 4 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 CJ 5 3 kr. ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 CJ 5 3 kr. ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 CJ 5 3 kr. ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt CJ 3 kr. ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt CJ 3 kr. ZK

Sylabus

 • L19 - nahrazování dvou předmětů zájmeny, nepravidelné množné číslo, vyjádření času, sloveso "lire"
 • L19 - text, vyjádření přibližného počtu, obraty vyjadřující omluvu
 • L20 - člen dělivý, 2. slovesná třída, sloveso "boire", odvozování slov
 • L20 - text, blízká minulost - "venir + de + infinitiv"
 • L21 - minulý čas imparfait, nahrazování podstatných jmen zájmenným příslovcem "en"
 • L21 - text, slovesa "essayer" a "servir"
 • shrnutí L19 - L21, konverzace na téma česká a francouzská kuchyň, zdraví a nemoci
 • L22 - test L19 - L21, subjomctif přítomný, vyjádření přání vůle, vyjádření totožnosti, sloveso "plaire"
 • L22 - text, zájmena vztažná
 • L23 - téma počasí, subjonctif přítomný - nepravidelné tvary, vyjádření pocitů
 • L23 - text, slovesa "sentir" a "pleuvoir"
 • L24 - subjonctif - vyjádření pochybnosti/nejistoty, subjonctiv minulý, minulý infinitiv, text
 • L25 - shrnutí L22 - L24
 • test L22 - L25, itinerář cesty do Provence

Doporučená literatura

 • - Dany, M.: Le francais de l´hotellerie et du tourisme. Paris, Hachette 1993.
 • - Magraner, J.J. – Zajac, M.: Obchodní francouzština. H.Brod, Fragment 1998.
 • - Peyroutet, C.: La France touristique. Paris, Nathan, 1995.
 • - Pravdová, M.: Francouzština pro začátečníky. Praha, LEDA, 2004

Anotace

La vie familiale, le logement, le temps libre
Les voyages – l´hébérgement, les moyens de transport
Mes études, mes plans d´avenir
La cuisine, la santé
La vie culturelle, les époques artistiques et architectoniques en histoire européenne
La France – le relief, le climat, la population, les symboles de la France
La France – l´histoire en bref, l´industrie, le transport
Paris – capitale de la France
Les régions fr. les plus touristiques
Les différents types de tourisme en France – le tourisme culturel, gastronomique, viticol, bleu, vert, montagnard

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím