Zdravotnická a sociální psychologie

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětZdravotnická a sociální psychologie (ZSP-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Martina Černá, Ph.D. ( cernam@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2017/2018 P 4 3 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 3 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • ZDRAVOTNICKÁ PSYCHOLOGIE
 • 1. Celostní pojetí nemocné, psychosomatické a somatopsychické vztahy.
 • 2. Psychologie nemoci, fáze prožívání nemoci, role nemocného
 • 3. Prožívání bolesti, truchlení, deprese.
 • 4. Psychologie zdravotníků, vztahy mezi zdravotníky a psychosociální krize.
 • 5. Mentální hygiena, prevence stresu
 • 6. Problematika iatrogenie, neproduktivního chování, syndromu vyhoření.
 • 7. Základy psychoterapie.
 • 8. Pacient a nemoc.
 • 9. Pacient a zdravotník - krizová intervence teď a nyní.
 • 10. Psychoterapeutický vztah - Balintovská terapie, Rogers.
 • 11. Psychologická problematika interních onemocnění – kazuistiky.
 • 12. Psychologické problémy chirurgických zákroků – kazuistiky.
 • 13. Psychologické problémy onkologických onemocnění – kasuistiky.
 • SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE
 • 1. Předmět sociální psychologie, přínos pro praxi.
 • 2. Etapy socializace jedince, obsah, mechanizmy, formy.
 • 3. Sociální normy, hodnoty.
 • 4. Sociální postoje, vztahy a interakce.
 • 5. Sociální skupina, skupinová dynamika, vliv skupiny na jedince.
 • 6. Rodina jako sociální skupina.
 • 7. Vrstevnické a pracovní skupiny.
 • 8. Sociálně psychologické aspekty vedení lidí.
 • 9. Strategie a taktika v jednání s lidmi, zásady týmové práce.
 • 10. Náročné životní situace.

Doporučená literatura

 • BAŠTECKÁ, B., MACH, J. Klinická psychologie. Praha, Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0617-0.
 • BERAN, J., et al. Lékařská psychologie v praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 140 s. Psyché. ISBN 978-80-247-1125-6.
 • VÉVODA, J. Motivace sester a spokojenost ve zdravotnictví. Praha, Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4732-3.
 • VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I., SOLÁROVÁ, E. Sociální psychologie. Praha, Grada, 2019. ISBN 978-80-247-5775-9.
 • ZACHAROVÁ, E. Komunikace v ošetřovatelské praxi. Praha, Grada, 2016. ISBN 978-80-247-4732-3.
 • ZACHAROVÁ, E., HERMANOVÁ, M., ŠRÁMKOVÁ, J. Zdravotnická psychologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2068-5.

Anotace


Cíl:


Cílem je vybavit studenty rozumět změnám v chování pacientů v závislosti na onemocnění, při těhotenství a porodu a vhodně s nimi jednat a komunikovat. Dalším cílem je, aby studenti byli schopni využít vědomosti a řešili tak vhodným způsobem různé profesní situace.Znalosti:


Základní přehled o problematice psychosomatiky a zdravotnické psychologiiDovednosti:


Studenti budou schopni reflektovat své chování a prožívání, umí se vyrovnávat se zátěžovými situacemi a rozvíjet svou osobnost.Obecné způsobilosti:


Umožňuje chápat podstatu psychosomatických onemocnění.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím