Odborná praxe 1/PA

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětOdborná praxe 1/PA (OP1-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů2
Předmět je prerekvizitou pro
Prezenční studium
Cvičení100 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 1 2 kr. ZA

Sylabus

  • Výuka bude probíhat v nemocnicích a zařízeních se smluvně uzavřeným vztahem.
  • Praxe bude realizována na gynekologickoporodnických odděleních, na novorozeneckých odděleních, v gynekologických ambulancích aj.

Doporučená literatura

  • ČERVINKOVÁ E. a kol., Ošetřovatelské diagnózy, Brno IDVPZ
  • DOENGES, M. E., MORHOUSE, M. F., Kapesní průvodce Zdravotní sestry, Praha, Grada 1996
  • KAMENÍKOVÁ,M. – KYASOVÁ,M.: Ošetřovatelské diagnózy na porodním sále.. Grada, 2003

Anotace

Odborná praxe umožňuje studentům aplikovat v podmínkách klinických pracovišť teoretické vědomosti a dovednosti, které získali studiem teoretických a teoreticko praktických studijních disciplín. Praxe bude probíhat na gyn-porodnickém oddělení. Během praxe studenti zpracovávají komplexní ošetřovatelskou dokumentaci. Odborná praxe probíhá dle plánu praktické výuky. Klinická pracoviště pro výuku budou vybrána na základě stanovených standardů, budou splňovat stanovená standardní kriteria, jejichž platnost a dodržování bude smluvně zajištěno.Cíl:


Cílem odborné praxe je prohlubování praktických dovedností a aplikace vědomostí získaných v teoretických předmětech. Cílem je aby studenti aplikovaly poznatky získané v teoretické výuce, naučili se klientkám poskytovat komplexní ošetřovatelskou péči dle zásad ošetřovatelského procesu a zároveň pochopit základy veřejného zdraví. Dalším cílem je získání základních dovedností v práci porodní asistentky. Cílem zaměření odborné praxe je ambulantní ošetřovatelská péče, ošetřovatelská péče na porodním sále, šestinedělí, ošetřovatelská péče o těhotné ženy, o ženy s rizikovým těhotenstvím, ošetřovatelská péče o novorozence na novorozeneckém oddělení, ošetřovatelská péče na gynekologickém oddělení včetně operačních sálů.Znalosti:


Student zná komplexní péči o pacientky. Vysvětlí a dokáže v praxi uplatnit jednotlivé ošetřovatelské postupy.Dovednosti:


Prakticky zvládá techniky ošetřovatelství v přirozených podmínkách klinických pracovišť. Student dovede pracovat metodou ošetřovatelského procesu. Student ovládá péči o těhotné ženy, ženy v průběhu porodu, po porodu. Zvládá péči o ženy před a po gynekologických operacích a malých gynekologických výkonech. Ovládá též péči o novorozence.Obecné způsobilosti:


Student získá komplexní schopnosti a nácvik dovedností nutných pro vykonávání profese porodní asistentky.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím