Programování pro mobilní platformy

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014

PředmětProgramování pro mobilní platformy (xPMP-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Marek Musil
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2015/2016 PV 6 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 PV 6 4 kr. KZ
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 PV 6 4 kr. KZ
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014 PV 6 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 PV 6 4 kr. KZ
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 PV 6 4 kr. KZ
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ

Sylabus

 • Úvod do vývoje a specifik mobilních platforem
 • Vývojová prostředí a programovací jazyky.
 • Základy uživatelského rozhraní pro mobilní zařízení
 • Vývoj, distribuce a aktualizace aplikací.
 • Platforma Android - koncepty programování, architektura a SDK platformy, příklady aplikací
 • Platforma iOS - koncepty programování, architektura a SDK platformy, příklady aplikací
 • Platforma Windows Phone 7 - koncepty programování, architektura a SDK platformy, příklady aplikací
 • Programování pro chytrá zařízení - wearables.
 • Srovnání platforem
 • Projekt

Doporučená literatura

 • ALLEN, Grant. Android 4: průvodce programováním mobilních aplikací. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3782-6. (povinná)
 • MEIER, R. Professional Android 2 application development. Indianapolis: Wiley, 2010, 543 s. ISBN 978-0-470-56552-0. (povinná)
 • VÁVRŮ, Jiří a Miroslav UJBÁNYAI. Programujeme pro Android. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247-4863-4. (povinná)
 • ROY, Uttam K. Advanced Java Programming. 1. vyd. India: Oxford Unviersity Press, 2015, ISBN 978-0-19-945550-8. (doporučená)
 • CONWAY, J. HILLEGASS, A. IPhone programming: the Big Nerd Ranch guide. Indianapolis, IN: Distributed by Pearson Technology Group, 2010, 396 p. ISBN 03-217-0624-2. (doporučená)
 • RANDOLPH, N. Professional Windows Phone 7 application development. Wrox, 2010. ISBN 978-0470891667.
 • DIMARZIO, J. F. Programujeme hry pro Android 4. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3754-3.
 • SHIRAZI, Jack. Java - vylaďování výkonu: [účinné a efektivní strategie vylaďování]. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0752-7.

Anotace

V rámci předmětu se studenti seznámí se základní sadou vývojových nástrojů pro majoritně používané mobilní platformy. Nejprve budou nastíněny koncepty a specifika mobilních platforem jako takových. Následně pak bude stručně představena architektura a principy vývoje platforem Apple iOS (iPhone/iPad), Microsoft Windows Phone 7 a Google Android. V rámci předmětu budou studenti vyvíjet vlastní mobilní aplikaci pro vybrané prostředí.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím