Softwarové inženýrství

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014

PředmětSoftwarové inženýrství (xSWI-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Karel Richta, CSc.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 4 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 P 2 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 P 2 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014 P 4 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 P 2 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 P 2 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Definice softwarového inženýrství a historie jeho vzniku.
 • Softwarový proces a jeho plánování.
 • Modelování podnikových (byznys) procesů a požadavků.
 • Analýza problémové domény - analytické třídy, atributy, stavy, relace.
 • Architektura softwarových systémů.
 • Návrh - návrhové třídy a vzory, rozhraní a komponenty.
 • Testování.
 • Integritní omezení a jazyk OCL.
 • Metodiky tvorby programových systémů.

Doporučená literatura

 • Fowler, M.: Destilované UML. Grada, 2009.
 • Arlow, J. - Neustadtová, I.: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací UP. Computer Press, 2007.
 • Kadlec, V.: Agilní programování. Computer Press Praha, 2004
 • Patton, R.: Testování softwaru. Computer Press, Brno, 2002
 • Sommerville, I.: Software Engineering ( 9th ed. ), Addison Wesley, Reading, Mass. 2011.
 • Richta, V., Sochor, J.:Softwarové inženýrství, FEL, ČVUT, 1995

Anotace

Studenti by se v rámci předmětu měli seznámit s inženýrskými postupy analýzy a návrhu softwaru. Především bude kladen důraz na tvorbu softwaru, jehož rozsah vyžaduje spolupráci v týmu. Uvedené postupy budou probrány nejen po teoretické stránce, ale studenti budou mít také možnost si je prakticky na cvičeních vyzkoušet. Pro realizaci projektů budou krom jiného používány modelovací jazyky UML a BPMN, CASE nástroje, nástroje pro projektové řízení a plánování zdrojů, nástroje pro týmovou komunikaci, a také nástroje pro správu a verzování dokumentů. Studenti se také seznámí s problematikou objektově orientované analýzy a  návrhu, postupem stanovení architektury, a základy metod validace, verifikace a testování softwaru.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím