Aplikovaná sociální psychologie

Studijní plán: Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětAplikovaná sociální psychologie (PSYA-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Martina Černá, Ph.D. ( cernam@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma P 5 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 5 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • OBSAH PŘEDMĚTU:
 • 1. Úvod do studia aplikované sociální psychologie
 • 2. Sociální komunikace
 • 3. Asertivita
 • 4. Sociální psychologie emocí
 • 5. Konflikty
 • 6. Sociální psychologie zdraví
 • 7. Člověk v rodině
 • 8. Člověk a organizace
 • 9. Člověk a média: Psychologie masové komunikace
 • 10. Člověk a ekonomika
 • 11. Psychologie náboženství
 • 12. Politická psychologie
 • 13. Psychologie životního prostředí
 • 14. Sociální psychologie školy

Doporučená literatura

 • BEDRNOVÁ, E. a kol. Manažerská psychologie a sociologie.Brno: Management Press,2015. ISBN 9788072612390.
 • BUCHANAN, D.A., HUCZYSKI, A.A.Organizational Behaviour, 9th edition, Harlow: Pearson Education Limited, 2016. ISBN 978-1292092881.
 • ČENĚK, J., SMOLÍK, J., VYKOUKALOVÁ, Z. Interkulturní psychologie. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5414-7.
 • Kolektiv autorů. Kniha sociologie. Praha: Universum, 2016. ISBN 978-80-242-5395-4.
 • KUČÍREK, J. a kol. Aplikovaná psychologie. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0187-0.
 • NEWELL, B.R., LAGNADO, D.A., SHANKS, D.R.Straight Choices: The Psychology of Decision Making. 2nd edition,Routledge, 2015.ISBN 978-1848722835.
 • PAULÍK, K. Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-247-5646-2.
 • TRPIŠOVSKÁ, D., KOŤA, J. Sociální psychologie. Praha: UJAK, 2013. ISBN 978-80-745-202-97.

Anotace

Cíl předmětu: Získání praktických sociálně psychologických dovedností a jejich efektivní uplatnění v profesních pozicích cestovního ruchu.


Cílem kurzu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti aplikované sociální psychologie. Přednášky poskytnou úvodní vhled do oboru. Cvičení jsou orientována aplikačně na efektivní uplatnění sociálně psychologických dovedností v profesních pozicích cestovního ruchu. Na základě aktivit jako jsou testy, hry, řešení modelových situací nebo rozbor reálně existujících konfliktů se studenti naučí využívat získané znalosti a dovednosti v reálném životě.


 
Znalosti: Student umí vysvětlit základní pojmy z aplikované sociální psychologie a rozumí jejich souvislostem. Student prokazuje porozumění vlivům, které ve společnosti působí na prožívání
a chování každého jedince.


 


Dovednosti: Student dovede posoudit své myšlení, zvládání emocí a chování ve společnosti a být za to odpovědný. Student je schopen předvídat reakci lidí ve svém okolí v konkrétní situaci
a odhadnout, zda a pomocí jakých technik je vzniklý problém řešitelný. Student umí pečovat o své duševní zdraví.


Obecné způsobilosti:  Student dovede samostatně a odpovědět komunikovat s klienty nebo kolegy
a zvládat i náročné komunikační situace. Student je schopen samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím