Management cestovních kanceláří a agentur

Studijní plán: Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014

PředmětManagement cestovních kanceláří a agentur (MNCK-1)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantIng. Martina Doležalová
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi P 3 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 3 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 3 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2005/2006 P 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2006/2007 P 3 2 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2008/2009 P 3 2 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 P 3 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 P 3 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 P 3 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Vznik a vývoj cestovních kanceláří.
 • Právní podmínky vzniku CK a CA.
 • Právní podmínky provozu CK a CA.
 • Cestovní kancelář a cestovní agentura.
 • Pojištění CK.
 • Soubor služeb CK.
 • Smlouva o zájezdu.
 • Produkt CK (zájezdový katalog).
 • Klasifikace CK, organizační struktura CK.
 • Formy spolupráce mezi CK a CA.
 • Právo EU v oblasti cestovních kanceláří.
 • Marketing CK, reklama.

Doporučená literatura

 • PACHROVÁ, Stanislava. Management cestovních kanceláří a agentur. Studijní opora. Jihlava: VŠP Jihlava, 2011.
 • Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Díl 6: Zájezd).
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • DROBNÁ, Daniela, MORÁVKOVÁ, Eva: Cestovní ruch pro střední školy a veřejnost. Praha: 2004, Fortuna, 208 s., ISBN 80-7168-901-7.
 • GÚČIK, Martin, ŠÍPKOVÁ, Ivana: Globalizácia a integrácia v cestovnom ruchu. Banská Bystrica: 2004, Slovak-Swiss Tourism, 146 s., ISBN 80-969261-0-1.
 • ILINA, Elena: Turistický trh a základy cestovních operátorů. Praha: 2006, Darnika s.r.o., 96 s., ISBN 80-239-7112-3.
 • MARADA, Miroslav: Metodika práce průvodce cestovního ruchu, Díl 2, Místní průvodce. Studijní opora. Jihlava: VŠP Jihlava, 2009.
 • ORIEŠKA, Ján. Služby v cestovním ruchu. Praha : IDEA SERVIS, 2010. 405 s. ISBN 978-80-85970-68-5.
 • časopis COT Business
 • časopis Studia Turistica
 • http:// www. czechtourism.cz
 • http:// www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Pravo-legislativa/ Pracovni-Predpisy-a-Pravidla- pro- volny-pohyb-pruvodcovskych-a-doprovodnych-sluzeb-v-oblasti-cr
 • http:// www.národní-kvalifikace.cz
 • Zákon č. 111/2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon č. 211/2000 Sb. o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • PALATKOVÁ, Monika. Management cestovních kanceláří, Praha Grada 2013
  Rozsah: 217 s. ISBN: 978-80-247-3751-5
 • POMPUROVÁ, Kristína, Manažment prevádzky cestovnej kancelárie, Banská Bystrice Univerzita Mateja Bela 2011, Rozsah: 139 s. ISBN: 978-80-557-0314-5

Anotace

Cílem předmětu je uvedení do problematiky vzniku, funkce a provozu cestovních kanceláří a agentur na úrovni České republiky a Evropské unie. Přednášky jsou zaměřeny na výklad legislativního rámce a jeho praktických dopadů na vznik a provozování těchto podnikatelských subjektů, seznamují studenty se základní odbornou terminologií, souborem služeb, organizací, klasifikací a marketingem cestovních kanceláří a agentur. Cvičení jsou orientována na rozvoj praktických dovedností potřebných pro založení a provozování podniku CK a CA.


Znalosti: Student umí popsat procesy vzniku touroperátorů a retailerů a umí vysvětlit jejich funkce a význam na trhu cestovního ruchu. Student umí vyjmenovat a vysvětlit právní podmínky pro založení a provozování živností „provozování CK“ a „provozování CA“ v České republice a v Evropské unii. Student umí popsat soubor služeb cestovních kanceláří a agentur, umí popsat organizační strukturu CK a umí definovat základní pojmy související s provozem těchto podniků. Student umí vysvětlit význam povinného pojištění záruky proti úpadku touroperátora pro spotřebitele a význam pojištění odpovědnosti pro CK. Student umí vyjmenovat povinné náležitosti cestovní smlouvy, umí popsat možnosti změn cestovní smlouvy a umí vysvětlit reklamační postup v případě reklamací služeb poskytnutých cestovní kanceláří. Student umí vyjmenovat a popsat nejvýznamnější české, evropské i světové organizace cestovních kanceláří a agentur a umí zdůvodnit význam členství v těchto profesních svazech. Student umí analyzovat marketingové nástroje používané CK a CA a umí zhodnotit produkt cestovních kanceláří typu zájezd.


Dovednosti: Student umí analyzovat nabídku a poptávku na trhu CK a CA. Student umí vytvořit projekt založení CK s ohledem na analýzu konkurence, a to včetně vyplnění Jednotného registračního formuláře, stanovení nákladů na založení firmy a první rok jejího provozu. Student umí vyřešit reklamování služeb poskytovaných cestovní kanceláří. Student umí navrhnout zlepšení v marketingové strategii CK a CA.


Obecné způsobilosti:  Student umí používat své odborné znalosti a dovednosti a je schopen pod vedením zajišťovat běžný chod cestovní kanceláře a agentury. Student umí jednat ze zákazníkem CK, srozumitelně sdělovat informace o produktech CK a podmínkách poskytování služeb CK a CA. Student je schopen samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti práce v oboru.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím