Geografické a navigační systémy

Studijní plán: Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014

PředmětGeografické a navigační systémy (GNS)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantPaedDr. František Smrčka, Ph.D. ( smrcka@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 PV 2 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 PV 2 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 PV 2 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 PV 2 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Co je GPS, instalace Mapsource, základní nastavení GPS přístroje body, prošlé trasy
 • Nahrání dat z GPS do programu Mapsource a práce s nimi, orientace pomocí GPS, nalezení bodů, nahrání trasy, práce s cestou pomocí počítače, zobrazení cesty v programu Google Earth a dalších programech
 • Souřadné soustavy, problém převodu WGS84 a S-42 (S-1942), vytvoření a používání trasy
 • Navigace (Autorouting) pomocí GPS, měření vzdálenosti pomocí GPS, kladu listů, nastavení jednotek, varovné body, nastavení Směru pohybu, další možnosti trasy
 • Využití GPS v cestovním ruchu, lokálně kontextové služby
 • Mapové aplikace a jejich rozhraní, základní představení: mapy.cz, amapy.cz, maps.google.com
 • GIS - úvod do problematiky, informace a prostor, využití GIS, technické aspekty GIS
 • GIS - Vrstvy, barvy, vzdálenosti, atributové tabulky, dotazy, data z externích serverů – WMS
 • GIS - Vytvoření a tisk map, šablona, přidání elementů, mapová šablona pro více map
 • GIS - Přidání reportu do projektu, grafy, export a import dat, export do souboru
 • GIS - Vytvoření nové osobní geodatabáze, propojení tabulek
 • GIS - Import prostorových a atributových dat
 • GIS - Světová projekce, vytvoření shapefile
 • Geokódování, prostorová analýza, zpracování prostorových dat, řešení praktických úloh v GIS

Doporučená literatura

 • GORR, Wilpen L.; KURLAND, Kristen S. GIS Tutorial : Updated for ArcGIS 9.2. Second Edition. Redlands : ESRI Press, 2007. 354 s. ISBN 978-1-58948-178-7.
 • HOJGR, R. GPS praktická uživatelská příručka. Brno, Cpress: 2007. ISBN 978-80-251-1734-7.
 • VAŠKO, M. Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu. Praha: Oeconomica, 2007.
 • ZELENKA, J., JONÁŠ, R. Využití počítačů v cestovním ruchu: jak přimět počítač, aby vydělával. 1. Vyd. Praha: Grada, 1998. ISBN80-7169-414-2.
 • ZELENKA, J., PECHANEC, V., BUREŠ, V., ČECH, P., PONCE, D. E-turismus v oblasti cestovního ruchu, 1 Vyd. Praha, MMR ČR: 2008.
 • ARCDATA ArcGIS Deskopt [online] 2011 [Citace: 16. říjen 2011.] Dostupné z WWW:.
 • ZELENKA, J. E-Tourism v oblasti cestovního ruchu. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2008. ISBN 978-80-87147-07-8.
 • RUDA, Aleš. Základy práce s ArcGIS 10. V Brně: Mendelova univerzita, 2012. ISBN 978-807-3755-959.
 • GELETIČ, Jan. Úvod do ArcGIS 10. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-802-4433-905.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenta se základní teorií a praktickým využitím geografických a navigačních systémů v cestovním ruchu. Student by měl být schopen uplatnit získané poznatky při přípravě různých turistických akcí a zájezdů. Student by si měl osvojit základy práce s navigačními GPS přístroji (především outdoorové), s mapovými aplikacemi a dalšími internetovými aplikacemi, zabývajícími se navigací. Student bude schopen získávat důležité informace o dané lokalitě (turistické trasy, poloha, trasa, poloha důležitých a zajímavých míst). Bude umět pomocí aplikace ArcGis pracovat s vrstvami, barvami, vzdálenostmi, atributovými tabulkami a v tomto systému modelovat data. Bude umět používat dotazy a data z externích GIS serverů.


Znalosti: Student zná základní webové aplikace určené k navigaci a získávání důležitých informací (Google Earth, www.mapy,cz, geoportal.gov.cz). Student zná použití aplikace ARCGIS.


Umí pracovat se souřadnicemi WGS84 a S42 a S-JTSK. Má přehled o tom, co je to GIS, jak se dá použít v cestovním ruchu.


Dovednosti: Student umí pracovat s programem ArcGis. Umí pracovat s aplikací Google Earth, včetně vkládání bodů a vlastních tras. Dokáže nastavit a používat outdoorové gps přístroje.


Obecné způsobilosti:  Student se orientuje v trendech navigačních technologií v cestovním ruchu. Zná, co jsou lokálně kontextové služby a jak je využít v cestovním ruchu. Umí předvídat vývoj navigačních a geografických informačních technologií a zvolit správný přístroj, mapu nebo aplikaci. Dokáže využít novinek v navigačních a geografických informačních technologiích pro cestovní ruch. Je způsobilý použít GIS nejenom v cestovním ruchu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím