Project Management

Studijní plán: Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

PředmětProject Management (PM)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Martina Kuncová, Ph.D. ( kuncova@vspj.cz )
JazykAnglicky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ

Sylabus

 • Basic features of project and project management
 • Definition of project objectives
 • Project cycle
 • Project initialization
 • Project planning
 • Work breakdown structure
 • Network analysis
 • Project team
 • Project execution
 • Closing of project

Doporučená literatura

 • WYSOCKI, R. K.. Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, 5th Edition, NY: John Wiley Sons, 2009, 9780470423677
 • KERZNER, H. Projekt Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. 10th Edition, Hoboken: Wiley, 2009. ISBN 978-0-470-27080-3
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Pennsylvania: Project Management Institute, 2008. ISBN 978-1-933890-51-7
 • HEAGNEY, J. Fundamentals of Project Management. 4th Edition, New York: AMACOM, 2011. ISBN 978-0-814-41748-5

Anotace

The aim of the course is to provide students with the basic knowledge of project management and its main techniques. The course covers all important fields of project management - from the initial framework of organizational behaviour and structure (as determinants of a project success) to the planning, scheduling and controlling project processes. It tackled the following main themes: project management concepts and definitions, organizational structures, organizing and staffing the project team, planning and planning techniques, and pricing and cost control.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím