Balanced Scorecard

Studijní plán: Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

PředmětBalanced Scorecard (BS)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garant
JazykAnglicky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ

Sylabus

  • History of the enterprise performance measurement and management
  • The role of BSC in the strategic management
  • Financial perspective
  • Customer perspective
  • Internal processes perspective
  • Learning and growth perspective

Doporučená literatura

  • Kaplan, R.S., Norton, D.P. The Balanced Scorecard - measures that drive performance. Harvard Business Review, 1992, Vol. 70, Iss. 1, p. 71-79.
  • Kaplan, R.S., Norton, D.P. The balanced scorecard : translating strategy into action. Boston : Harvard Business School Press, 1996. 322 pp. ISBN 0-87584-651-3.
  • Kaplan, R.S., Norton, D.P. The strategy focused organization how balanced scorecard companies thrive in the new business environment. Boston : Harvard Business School Press, 2001. 397 pp. ISBN 1-57851-250-6.

Anotace

The course presents the Balanced Scorecard method (“BSC”), the progressive tool for business performance measurement. The evolution of the BSC is described at the beginning of the course. The following lectures focus on each of the four basic perspectives - financial perspective, customer perspective, internal processes, learning and growth perspective.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím