Státní správa ve veřejné správě

Studijní plán: Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016

PředmětStátní správa ve veřejné správě (SSV)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Věra Nečadová ( necadova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2010/2011 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 PV 5 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Veřejná správa jako pojem a instituce
 • Organizační struktury
 • Vztah veřejné správy, státní správy a veřejnosti
 • Veřejná politika
 • Regulatorní reforma veřejné správy
 • Státní služba, její principy, východiska
 • Profesní etika ve státní správě
 • Popis veřejné a státní správy v zemích EU
 • Vývojové trendy ve veřejné a státní správě

Doporučená literatura

 • 1. PEKOVÁ,J.: Finance územní samosprávy – územní aspekty. Victoria Publishing. Praha 1995
 • 2. BALÍK, S. (ED.) Komunální volby v České republice v roce 2002. Brno: Masarykova univerzita, 2003.
 • 3. CHANDLER, J.A. (ED.) Místní správa v liberálních demokraciích. Brno: Doplněk, 1998.
 • 4. FIALA, P., SCHUBERT, K. Moderní analýza politiky. Úvod do teorií a metod policy analysis. Brno: Barrister&Principal, 2000.
 • 5. HUDÁK, J., JÜPTNER., P., SVOBODA, J. (EDS.) Komunální politické systémy. Praha: FF UK, 2003.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se systémem státní správy ve veřejné správě v České republice. Vysvětlit rozdíl mezi státní správou a samosprávou na úrovni obce (města) a kraje. Na praktických příkladech naučit studenty rozlišovat druhy organizací, náplň jejich činnosti a kompetence jednotlivých oborů a stupňů veřejné správy v ČR i s ohledem na evropské trendy a racionalizační tendence. Vymezit právní předpisy upravující oblast veřejné správy a zevrubně s nimi studenty seznámit. Navázat na předchozí poznatky získané v předchozích kurzech Mikroekonomie, Makroekonomie, Právo.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím