Cenné papíry a finanční poradenství

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016

PředmětCenné papíry a finanční poradenství (CPFP)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Petr Jiříček, Ph.D. ( jiricek@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 PV 5 4 kr. Z,ZK

Sylabus

  • 1.Finanční investice a finanční trh 2. Cenné papíry, analýza cenných papírů 3. Kolektivní formy financování 4. Portfoliové investice 6. Devizové obchody 7. Finanční poradenství - základní pojmy, legislativa 8.Produkty finančního poradenství 8. Osobní finanční plán 9. Krizové financování domácností

Doporučená literatura

  • Revenda, Z: Peněžní ekonomie a bankovnictví, Management Press, 2008;
  • Tyl, T.: 10 způsobů, jak se nenechat připravit o peníze, Grada, 2013
  • Jílek, J: Finanční trhy a investování, Grada, 2009;
  • Musílek, P.: Trhy cennných papírů, Ekopress, 2011
  • Filip, M: Osobní a rodinné bohatství, C.H. Beck, 2006
  • Rejnuš, O. : Finanční trhy, Grada, 2014

Anotace

Cílem předmětu je uvedení do problematiky finančního investování v oblasti domácností a finančního poradenství. Kurz je koncipován tak, aby byl v souladu s Úředním sdělením ČNB k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby při své činnosti.  V rámci přednášek se student seznámí se základními investičními nástroji v oblasti cenných papírů i dalších portfoliových investic,  s principy obchodování na finančním trhu a se základním regulatorním rámcem této oblasti. Následně se zaměřuje na oblast finančního investičního poradenství a jeho produktů a postupů. V rámci cvičení se zaměří na praktické používání investičních nástrojů ve finančních produktech, postupy obchodování a na sestavení osobního finančního plánu po předchozí analýze potřeb klienta.


 Znalosti: Student umí popsat různé finanční produkty v oblasti investování domácností a finančního poradenství - akcie, obligace, podílové listy, penzijní připojištění, životní pojištění, stavební spoření, hypoteční a spotřebitelský úvěry, devizové oořící a termínované účty. Zná, z jakých investičních instrumentů  jsou složeny a umí odhadnout očekávané výnosy a rizika spojené s obchodováním s těmito finančními produkty.


 Dovednosti: Student je schopen vypracovat analýzu finančních potřeb jednotlivce a je schopen vytvořit portfolio vhodných finančních produktů a doporučit investiční strategii dle investorova stupně averze k riziku.


 Obecné způsobilosti: Student umí zpracovat analýzu, nalézt vhodné informační zdroje a vyjádřit svůj názor. Dále umí prezentovat výsledky své práce

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím