Multimédia

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětMultimédia (xMUM-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. ( buresz@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 2 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 4 kr. ZA
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 6 4 kr. ZA
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 4 4 kr. ZA

Sylabus

  • Bezztrátové a ztrátové kompresní algoritmy
  • Základy počítačové grafiky (vektorová a rastrová grafika, 3D)
  • Reprezentace signálu v časové a kmitočtové oblasti
  • Digitální zvuk – záznam, zpracování, formáty, komprese
  • Digitální obraz – záznam, zpracování, formáty, komprese
  • Digitální video – záznam, zpracování, formáty, komprese
  • Streamování audia a videa

Doporučená literatura

  • SINCLAIR, I. aj. Audio Engineering: Know It All. Newnes, 2009, ISBN 978-1-85617-526-5.
  • BOVIK, A. Handbook of Image and Video Processing. 2nd ed. Burligton: Elsevier Academic Press, 2005. 1372 s. ISBN 01-211-9792-1.
  • BROWNE, Steven E. High definition postproduction: editing and delivering HD video. 2nd ed. Editor Al Bovik. Boston: Elsevier Focal Press, 2007, 230 p. ISBN 02-408-0839-8.

Anotace

Předmět probírá základní aspekty záznamu a zpracování multimediálního signálu, zejména se zřetelem k tvorbě webových a multimediálních prezentací.


Znalosti: Student zná principy záznamu a zpracování audio a video signálu a grafických objektů. Zná metody ztrátové a bezeztrátové datové komprese, zejména ve vztahu k multimediálním signálům.


Dovednosti: Student umí používat odpovídající prostředky pro pořízení, záznam, zpracování, kompresi a publikování grafiky, audio a video signálu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím