Sociálně psychologický výcvik I.

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016

PředmětSociálně psychologický výcvik I. (SPV1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. Milan Tomka, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení40 h
Kombinované studium
Cvičení40 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 2 3 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 4 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 2 3 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 4 kr. ZA

Sylabus

 • Sebepoznávání.
  • Očekávání a obavy.
  • Pravidla a cíle SPV.
  • Sociální percepce.
  • Sebereflexe.
  • Poznávaní druhých.
  • Jednotlivé komunikační schopnosti.
  • Dorozumívání se mezi lidmi.
  • Neverbální komunikace.
  • Zpětná vazba.
  • Zhodnocení přínosu.

Doporučená literatura

 • KOMÁRKOVÁ, R a kol.: Aplikovaná sociální psychologie III. Sociálněpsychologický výcvik. Praha. Garda, 2001
  POPELKOVÁ, M., ZAŤKOVÁ, M. Podpora rozvoja osobnosti a intervenčné programy. UKF v Nitre, Nitra 2009.
  COREY,G. A KOL. Techniky a přístupy ve skupinové psychoterapii. Praha, Portál 2006. BAKALÁŘ, E.: Nové psychohry. Praha. Portál, 1998
  HERMOCHOVÁ, S.: Hry pro život 1. Praha. Portál, 1994
  HERMOCHOVÁ, S.: Hry pro život 2. Praha. Portál, 1994 POPELKOVÁ, M., SOLLÁROVÁ, E., ZAŤKOVÁ, M.: Intervenčné programy v príprave pracovníkov v pomáhajúcich profesiách. Nitra: FSV UKF v Nitre, 2003.
  POPELKOVÁ, M. SPV ako prvok edukačného prostredia. In: kolektív autorov: Netradičné podoby edukačného prostredia. Nitra, PF UKF 2000, s. 164-211.

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům sebezkušenostní zážitkový program zaměřený na rozvoj sociálních schopností a komunikačních dovedností.


Absencia je mozna len v odovodnenych a nevyhnutných pripadoch, max. v rozsahu 4 vyucovacie hodiny

^ nahoru ^