Sociálně psychologický výcvik I.

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023

PředmětSociálně psychologický výcvik I. (SPV1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. Milan Tomka, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení40 h
Kombinované studium
Cvičení40 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální péče - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 2 2 kr. ZA
Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023 P 2 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016 P 2 3 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 2 4 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013 P 2 3 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017 P 2 4 kr. ZA

Sylabus

 • Sebepoznávání.
 • Očekávání a obavy.
 • Pravidla a cíle SPV.
 • Sociální percepce.
 • Sebereflexe.
 • Poznávaní druhých.
 • Jednotlivé komunikační schopnosti.
 • Dorozumívání se mezi lidmi.
 • Neverbální komunikace.
 • Zpětná vazba.
 • Zhodnocení přínosu.

Doporučená literatura

 • KOMÁRKOVÁ, R a kol.: Aplikovaná sociální psychologie III. Sociálněpsychologický výcvik. Praha. Garda, 2001
 • POPELKOVÁ, M., ZAŤKOVÁ, M. Podpora rozvoja osobnosti a intervenčné programy. UKF v Nitre, Nitra 2009.
 • COREY,G. A KOL. Techniky a přístupy ve skupinové psychoterapii. Praha, Portál 2006. BAKALÁŘ, E.: Nové psychohry. Praha. Portál, 1998
 • HERMOCHOVÁ, S.: Hry pro život 1. Praha. Portál, 1994
 • HERMOCHOVÁ, S.: Hry pro život 2. Praha. Portál, 1994 POPELKOVÁ, M., SOLLÁROVÁ, E., ZAŤKOVÁ, M.: Intervenčné programy v príprave pracovníkov v pomáhajúcich profesiách. Nitra: FSV UKF v Nitre, 2003.
 • POPELKOVÁ, M. SPV ako prvok edukačného prostredia. In: kolektív autorov: Netradičné podoby edukačného prostredia. Nitra, PF UKF 2000, s. 164-211

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům sebezkušenostní zážitkový program zaměřený na rozvoj sociálních schopností a komunikačních dovedností.


Absencia je mozna len v odovodnenych a nevyhnutných pripadoch, max. v rozsahu 4 vyucovacie hodiny

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím