Dynamické systémy

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětDynamické systémy (xDYS)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Libor Pekař, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 5 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Dynamické systémy, příklady dynamických systémů, základní pojmy. Popis spojitého dynamického systému pomocí diferenciálních rovnic
 • Signál a dynamický systém. Popis signálů. Reakce dynamického systému na signál.
 • Řešení chování dynamického systému pomocí Laplaceovy transformace.
 • Vnější popis dynamického sytému. Operátorový přenos. Bloková algebra
 • Vliv nul a pólů operátorového přenosu na dynamiku systému.
 • Frekvenční charakteristiky dynamického systému a dynamika systému.
 • Vnitřní popis dynamického systému, základní pojmy stavové teorie.
 • Souvislost vnitřního a vnějšího popisu systému.
 • Stabilita systému
 • Diskrétní dynamické systémy, vnější a stavový popis. Stabilita
 • Vztah mezi spojitým a diskrétním popisem dynamického systému.
 • Zpětná vazba, regulátor a vlastnosti regulovaného dynamického systému.
 • Modelování základních algoritmů číslicového řízení
 • Syntéza řídicích algoritmů v počítačích

Doporučená literatura

 • Švarc, Matoušek, Šeda, Vítečková: Automatické řízení. CERM Brno, 2011.
 • HAVLENA V., ŠTECHA J. Moderní teorie řízení: vysokoškolská učebnice. 2. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 2000. ISSN 80-01-02095-9.
 • BLAHA, P., VAVŘÍN, P. Řízení a regulace 1. Brno: VUT Brno: 2005.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy teorie lineárních, časově invariantních spojitých i diskrétních systémů, zvládnout teoretické nástroje pro analýzu a syntézu lineárních spojitých i diskrétních systémů. Seznámit studenty se základy obecné teorie systémů. Zdůraznit princip a význam záporné zpětné vazby pro automatické řízení.


Znalosti: Student bude znát popis dynamických lineárních t-invariantních systémů ve frekvenční rovině a v časové oblasti jak ve spojité, tak v diskrétní oblasti. Bude schopen navrhnout počítačově orientované řídicí členy, modelovat řídicí a regulační systémy v Matlabu a diskutovat výsledky syntézy.


Dovednosti: Student bude umět analyzovat dynamické systémy ve frekvenční i časové oblasti a modelovat je v Matlabu. Bude schopen provést jednoduchou syntézu lineárních spojitých i číslicových regulačních a řídicích systémů a implementaci odpovídajících základních algoritmů do počítačových a mikropočítačových řídicích členů. Student umí formalizovat reálný fyzikální systém.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím