Mechanika II

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - prezenční forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětMechanika II (M2-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Radek Kolman, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2018/2019 P 4 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - prezenční forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - prezenční forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 4 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod do kinematiky. Trajektorie, rychlost a zrychlení. Soustava souřadnic
 • Pohyb hmotného bodu
 • Posuvný a rotační pohyb tělesa v rovině
 • Obecný prostorový pohyb tělesa
 • Mechanismy – základní pojmy a jejich třídění. Kinematická schémata
 • Kinematické vyšetřování mechanismů
 • Mechanismy se stálým převodem
 • Úvod do dynamiky. Sestavování pohybových rovnic
 • Základní věty dynamiky hmotného bodu. Dynamika soustav hmotných bodů
 • Dynamika tuhého tělesa
 • Metoda uvolňování
 • Princip virtuálních prací v dynamice
 • Kmitání lineárních soustav
 • Kmitání nelineárních soustav

Doporučená literatura

 • M. Valášek a kol.: Mechanika B, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004 - skripta
 • V. Stejskal, J. Brousil, S. Stejskal: Mechanika III, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001 - skripta
 • K. Dedouch, J. Znamenáček, R. Radil: Mechanika III. Sbírka příkladů, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998 - skripta
 • Lederer P., Stejskal S., Březina J., Prokýšek R.: Sbírka příkladů z kinematiky, (skripta), Praha, ČVUT, 2003
 • http://tkmost.kez.tul.cz/vystupy-projektu/inovace-vyuky-v-oblasti-technicke-mechaniky/kinematika
 • http://tkmost.kez.tul.cz/vystupy-projektu/inovace-vyuky-v-oblasti-technicke-mechaniky/dynamika

Anotace

Předmět Mechanika II podává znalosti z předmětu kinematika a dynamika, který je základním pilířem vzdělání strojního inženýra. Cílem je pochopení základních pojmů, osvojení si lineární algebry v aplikacích a získání znalostí z předmětu kinematika a dynamika. Důraz je kladen na pochopení provázanosti a důležitosti tohoto předmětu v návaznosti na ostatní vyučované předměty.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím