Mechanika II

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017

PředmětMechanika II (M2-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Miloslav Vilímek, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 P 4 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 4 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 P 4 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 P 4 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 P 4 5 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 4 5 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 P 4 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod do kinematiky. Trajektorie, rychlost a zrychlení. Soustava souřadnic
 • Pohyb hmotného bodu
 • Posuvný a rotační pohyb tělesa v rovině
 • Obecný prostorový pohyb tělesa. Kinematika současný pohybů. Relativní pohyb.
 • Mechanismy – základní pojmy a jejich třídění. Kinematická schémata
 • Kinematické vyšetřování mechanismů. Mechanismy se stálým převodem.
 • Úvod do dynamiky. Sestavování pohybových rovnic.
 • Základní věty dynamiky hmotného bodu. Dynamika soustav hmotných bodů. Základy impaktní mechaniky.
 • Kmitavý přímočarý pohyb bodu. Základní pojmy v kmitání.
 • Dynamika tuhého tělesa v rovině
 • Dynamika tuhého tělesa v rovině v prostoru
 • Dynamika soustav těles a mechanismů. Metoda uvolňování v dynamice.
 • Princip virtuálních prací v dynamice. Základy analytické dynamiky.
 • Kmitání lineárních soustav. Úvod do metody konečných prvků v dynamice.

Doporučená literatura

 • Valášek, Stejskal, Březina, Mechanika A, Skriptum FS ČVUT v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha 2002. (v knihovně univerzity)
 • Valášek, Bauma, Šika, Mechanika B, Skriptum FS ČVUT v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha 2006. (v knihovně univerzity)
 • Stejskal, Okrouhlík, Kmitání v Matlabem, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2002. e-learning
 • Lederer, Stejskal, Březina, Prokýšek, Sbírka příkladů z kinematiky, Skriptum FS ČVUT v Praze, Vydavatelství ČVUT, 2003.
 • Bajer: Mechanika 1, Pramacom, Olomouc, 2015.
 • Gross, Hauger, Schröder, Wall, Govindjee: Engineering Mechanics 3, Dynamics. Springer, 2014. (v knihovně univerzity)
 • Brát, Lederer, Stejskal, Kinematika, Skriptum FS ČVUT v Praze, Ediční středisko ČVUT, Praha, 1987.
 • Stejskal, Brousil, Stejskal. Mechanika III, Striptum FS ČVUT v Praze , Vydavatelství ČVUT, Praha, 1993.
 • http://tkmost.kez.tul.cz/vystupy-projektu/inovace-vyuky-v-oblasti-technicke-mechaniky/kinematika
 • http://tkmost.kez.tul.cz/vystupy-projektu/inovace-vyuky-v-oblasti-technicke-mechaniky/dynamika
 • Apetaur, Hrala, Vysloužil, Mechanika tuhých těles. Základy teorie mechanizmů. UJEP, Ústí nad Labem, 2011, skripta.
 • M. Okrouhlík - Mechanika tuhých těles s Matlabem, Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2020, text ve formátu pdf na internetu.

Anotace

Předmět Mechanika II předkládá znalosti z vědního oboru kinematika a dynamika. Obsah přednášek je přizpůsoben potřebám pro průmyslovou a strojírenskou praxi. Cílem předmětu je pochopení základním pojmů, principů a metod v kinematice a dynamice těles a jejich soustav a propojení s ostatními matematickými, technickými a fyzikální předměty studia. Důraz je kladen na propojení teoretické části předmětu na schopnost aplikace získaných znalostí v běžném technické praxi.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím