Management ubytovacích zařízení

Studijní plán: Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětManagement ubytovacích zařízení (MNUZ)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantIng. Petr Scholz, DiS., Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod do hotelnictví. Hotelové společnosti a hotely.
 • Kategorizace a klasifikace ubytovacích zařízení. Legislativa. Hotelstars union.
 • Ubytovací úsek – Recepce.
 • Revenue & Yield management.
 • Ubytovací úsek – Housekeeping (úklid).
 • Stravovací úsek – Kuchyň.
 • Stravovací úsek – Restaurace, Bar, Room Service.
 • Stravovací úsek – Events.
 • Obchodní & Marketingové oddělení.
 • Technický úsek – Údržba & bezpečnost.
 • Personální úsek.
 • Ekonomický úsek.
 • Kvalita a spokojenost hosta. Management stížností.
 • Green management v ubytovacích zařízeních.

Doporučená literatura

 • KŘÍŽEK, F. & NEUFUS, J. (2014). Moderní hotelový management. Praha: Grada.
 • BAKER, S.; HUYTON, J & BRADLEY, P. (2003). Principles of hotel front office operations. Padstow: Thomson Learning.

 • BERÁNEK, J. a kol. (2016). Moderní řízení hotelového provozu. Praha: Grada.
 • KASAVANA, M. L. (2017). Managing front office operations. New York: Educational institute.
 • NITSCHKE, A. & FRYE. W. (2008). Managing housekeeping operations. Lansing: American Hotel & Lodging, Educational Institute.
 • PATÚŠ, P. & GÚČIK, M. (2005). Manažment ubytovacej prevádzky hotela. Banská Bystrica: Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu.
 • SLÁDEK, G. (2007). Manažment v pohostinstve a hotelierstve. Bratislava: Epos.
 • STUDIJNÍ POMŮCKY
  Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky – metodika (www.hotelstars.cz)

  ČSN EN ISO 18513:2003 „Služby cestovního ruchu – Hotely a ostatní kategorie turistického ubytování – terminologie“

  ČSN EN 13809:2004 „Služby cestovního ruchu – Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) – terminologie“

Anotace

Cílem předmětu je osvojení si terminologie a základní právní předpisy v oblasti hotelnictví. Teoretický základ, jak fungují jednotlivá oddělení v hotelu. Získání přiměřených zručností pro vytvoření rezervace v hotelovém rezervačním systému Fidelio.


Znalosti: Student umí popsat ubytovací zařízení a jejich klasifikaci, typologii, organizační strukturu. Umí vysvětlit procesy a postupy v hotelu podle provozních a administrativních oddělení. Umí charakterizovat řízení kvality v procesech a provozu hotelu a vysvětlit, jaký má vliv na úspěch hotelu na trhu. Umí popsat použití nové disciplíny maximalizace výnosů - revenue managementu v hotelnictví.Dovednosti: Student umí hodnotit hotely dle klasifikace a používaných postupů, umí realizovat profesionální inspekci hotelu jakou součásti přípravy programu nebo zájezdu. Umí vytvořit rezervaci, přihlášení a odhlášení hosta v operačním systému Fidelio.Obecné způsobilosti: Student je schopen samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru. Student má přehled o nových trendech v hotelnictví, o nových pozicích a postupech řízení kvality a osobních služeb. Je schopen porozumět základní funkčnosti provozních oddělení v hotelu a jejich vliv na hostův zážitek.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím