Francouzský jazyk 2/CR-u3

Studijní plán: Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětFrancouzský jazyk 2/CR-u3 (FRJ2)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantMgr. Soňa Cardová
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma CJ 4 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 4 2 kr. ZA
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 CJ 4 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2005/2006 CJ 3 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2006/2007 CJ 3 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 CJ 3 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 CJ 4 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 4 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 CJ 4 2 kr. ZA

Sylabus

 • L13 - vyjádření předmětu přímého zájmenem, slovesa říci a otevřít, jak se představit
 • L13 - text, budoucí čas jednoduchý, předložkové vazby
 • L14 - vyjádření předmětu nepřímého zájmenem, slovesa typu "appeler", neosobní zájmeno "il"
 • L14 - text, vztažné věty
 • L15 - podmínkové věty, vyjádření celku a úplnosti, nepravidelná slovesa "partir" a "dormir"
 • L15 - text, trpný rod
 • shrnutí L13 - L15, konverzace na témata rodina a výlet
 • L16 - test L13 - L15, vyjádření místa, opisné tvary tázacích zájmen, sloveso "mettre" a "conduire", číslovky řadové, zdůraznění podmětu a ostatních větných členů
 • L16 - text, kondicionál
 • L17 - vyjádření data, stupňování přídavných jmen a příslovcí, slovesa typu "recevoir"
 • L17 - text, tvoření příslovcí, konverzace na téma "Poznáváme Avignon"
 • L18 - text 1 a text 2, užití předložek
 • L18 - text 3 a text 4, opakování L16 - L18
 • test L16 - L18, konverzace na téma "Poznáváme Aix en Provence"

Doporučená literatura

 • - Pravdová, M.: Francouzština pro začátečníky. Praha, LEDA, 2004
 • - Dany, M.: Le francais de l´hotellerie et du tourisme. Paris, Hachette 1993.
 • - Magraner, J.J. – Zajac, M.: Obchodní francouzština. H.Brod, Fragment 1998.
 • - Peyroutet, C.: La France touristique. Paris, Nathan, 1995.

Anotace

La vie familiale, le logement, le temps libre
Les voyages – l´hébérgement, les moyens de transport
Mes études, mes plans d´avenir
La cuisine, la santé
La vie culturelle, les époques artistiques et architectoniques en histoire européenne
La France – le relief, le climat, la population, les symboles de la France
La France – l´histoire en bref, l´industrie, le transport
Paris – capitale de la France
Les régions fr. les plus touristiques
Les différents types de tourisme en France – le tourisme culturel, gastronomique, viticol, bleu, vert, montagnard

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím