Pojišťovnictví a pojistná matematika

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětPojišťovnictví a pojistná matematika (POJM)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
GarantRNDr. Radek Stolín, Ph.D. ( stolin@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2008/2009 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2010/2011 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 PV 5 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • princip pojištění a jeho vývoj; úmrtnostní tabulka a její konstrukce
 • riziko a dopady nahodilosti na činnost lidí; výpočty pomocí úmrtnostní tabulky, komutační čísla
 • risk management; princip výpočtu čistého pojistného a rizika pojištění (pojištění na dožití)
 • sociální pojišťění; výpočet pojistného v kapitálovém pojištění (pro případ smrti, dočasné pro případ smrti)
 • komerční pojištění; výpočet pojistného v kapitálovém pojištění (odložené pro přípd smrti, smíšené)
 • formy pojištění; výpočet pojistného v důchodovém pojištění (doživotní, odložené doživotní)
 • pojistné a pojistně technické rezervy; výpočet pojistného v důchodovém pojištění (dočasné, kombinace doživotního a dočasného)
 • zajištění, jeho význam, druhy, metody; výpočet pojistného pro področní důchody
 • pojistně technická rizika a solventnost pojišťovny; výpočet běžného pojistného
 • charakteristika a druhy životního pojištění; princip výpočtu hrubého pojistného
 • charakteristika a druhy neživotního pojištění; tarifování a principy výpočtu pojistného v neživotním pojištění
 • charakteristika základních činností komerčních pojišťoven; výpočet rezervy v neživotním pojištění
 • pojistné trhy, pojišťovací zprostředkovatelé; výpočet pojistného v systémech bonus-malus
 • moderní trendy v pojišťovnictví, propojování finančních služeb

Doporučená literatura

 • Čejková,V., Martinovičová, D.: Pojišťovnictví. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2004. ISBN 80-210-3525-0
 • Ducháčková, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví. Ekopress Praha, 2005, ISBN 80-86119-92-0
 • Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. HZ Praha, 1995, ISBN 80-901918-0-0
 • Cipra, T.: Pojistná matematika - teorie a praxe. Ekopress Praha, 1999, ISBN 80-86119-17-3
 • Koshin, F.: Aktuárská demografie (úmrtnost a životní pojištění). VŠE Praha, 1997, ISBN 80-7079-112-8
 • Lízalová, L., Stolín,R.: Pojišťovnictví a pojistná matematika. VŠPJ Jihlava,2014, ISBN 978-80-88064-05-3
 • Mandl, P., Mazurová, L.: Matematické základy neživotního pojištění. Matfyzpress Praha, 1999

Anotace

Cílem předmětu v části pojišťovnictví je představit studentům oblast pojišťovnictví, jako významnou součást finančního sektoru, která pomáhá krýt rizika ekonomických i neekonomických činností člověka. Cílem části pojistná matematika je seznámit studenty se základními matematickými postupy užívanými pro stanovení výše pojistného v životním i neživotním pojištění. Dále se seznámí s problematikou odhadu rizika pojištění a tvorby pojistných rezerv. Řešení praktických úloh na cvičení se provádí s využitím tabulkového procesoru Excel.


Znalosti: Student získá základní znalosti o struktuře pojišťovnictví a pojišťovacích institucí v České republice a získá přehled o jednotlivých produktech na trhu pojišťovacích služeb, rozumí matematické podstatě určování čistého i hrubého pojistného pro základní produkty životního i neživotního pojištění. Student zná základní matematické metody používané při odhadování rizika pojištění a tvorby rezerv v pojištění.


Dovednosti: Student se orientuje v základní nabídce pojišťoven, dokáže jednotlivé produkty analyzovat a aktivně využívat. Je schopen vypočítat v konkrétních případech výši čistého i hrubého pojistného a jeho rizika v životním pojištění a to jak pomocí tabulky rozdělení pravděpodobností příslušné náhodné veličiny, tak pomocí komutačních čísel. Na základě údajů z minulého škodního průběhu v daném pojistném kmeni dokáže určit tarifní pojistné a výši rezervy na pojistná plnění v neživotním pojištění. Student umí používat software MS Excel pro provádění pojistných výpočtů.


Obecné způsobilosti: Student je schopen samostatně pracovat a kriticky myslet. Student umí pracovat s rozsáhlými tabulkami a provádět v nich i náročnější matematické výpočty pomocí MS Excel.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím