Matematika 2

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětMatematika 2 (MAT2)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
Garantdoc. RNDr. Petr Gurka, CSc.
Jazykčesky
Počet kreditů6
Prerekvizity předmětu
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 PV 2 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 PV 2 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 PV 2 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 PV 2 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 2 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 2 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 2 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 P 2 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 P 2 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 P 2 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Funkce dvou proměnných. Elementární funkce dvou proměnných. Definiční obor, spojitost.
 • Parciální derivace, gradient, tečná rovina a normála plochy. Derivace implicitní funkce, totální diferenciál.
 • Lokální extrémy funkce dvou proměnných.
 • Vázané extrémy, metoda Lagrangeových multiplikátorů. Globální extrémy funkce dvou proměnných.
 • Primitivní funkce a neurčitý integrál.
 • Racionální lomené funkce a jejich integrace.
 • Určitý integrál: definice a výpočet.
 • Aplikace určitého integrálu (obsah plochy rovinného útvaru, objem rotačního tělesa, plášť rotačního tělesa, délka křivky, ekonomické aplikace).
 • Nevlastní integrál. Funkce gama a beta.
 • Obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu (separovatelné, homogenní, lineární).
 • Diferenciální rovnice lineární s konstantními koeficienty.
 • Posloupnosti a nekonečné číselné řady.
 • Posloupnosti a nekonečné řady funkcí.
 • Mocninné řady, Taylorova řada.

Doporučená literatura

 • Hojdarová, M., Krejčová, J., Zámková, M., Matematika II pro studenty oboru Finance a řízení, VŠPJ, Jihlava, 2015.
 • Klůfa, J., Matematika pro studenty VŠE, Ekopress, Praha 2011
 • Kraus, M., Matematika 1, učební text VŠP Jihlava, 2008
 • Moučka, J., Rádl, P., Matematika pro studenty ekonomie. Grada, edice Expert, 2010

Anotace

Cílem předmětu je vybavit posluchače základními znalostmi z oblasti matematické analýzy, a to především diferenciálního počtu funkce dvou proměnných,  integrálního počtu a obyčejných diferenciálních rovnic.


Znalosti: Absolvent zná základní věty a definice, které jsou obsahem předmětu Matematika 2, zná souvislosti a vztahy mezi studovanými objekty a dokáže je vysvětlit. Získaných poznatků umí využít při řešení příslušných matematických problémů.


Dovednosti: Absolvent předmětu umí využívat získaných matematických znalostí při dalším studiu odborných ekonomických předmětů. Dále umí využít získaných matematických poznatků při řešení úloh z praxe.


Obecné způsobilosti:  Absolvent se orientuje v základech matematické analýzy.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím