Poradenský proces

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017

PředmětPoradenský proces (PPCS-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. Milan Tomka, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016 P 6 4 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 6 4 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013 P 6 3 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017 P 6 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • • Historie poradenství a současné poradenské koncepce.
  • Charakteristika poradenství a základní poradenské systémy.
  • Poradenské přístupy.
  • Vnější podmínky poradenského procesu.
  • Poradenský tým, první kontakt s klientem a čas v poradenství.
  • Komunikace v poradenském procese.
  • Sociální poradce a vedení efektivního poradenského rozhovoru.
  • Anamnestický rozhovor a diagnostika v poradenství.
  • Metody práce s klientem.
  • Rizikoví klienti.
  • Supervize a syndrom vyhoření u poradců.
  • Etické zásady práce poradců.

Doporučená literatura

 • Povinná:
  GABURA, J.: Sociálne poradenstvo. Bratislava : Socialna praca, 2005
  GABURA, J., PRUŽINSKÁ, J.: Poradenský proces. Praha : Slon, 1995.

  Doporučená:
  KOŠČO, J. a kol.: Poradenská psychológia. Bratislava: SPN, 1987.
  MYDLÍKOVÁ, E, GABURA, J., SCHAVEL, M. : Sociálne poradenstvo. Bratislava : ASSP, 2002.
  PAVELOVÁ, Ľ.: Vybrané kapitoly z poradenstva pre sociálnych praconíkov. Bratislava : SAP, 2007
  SCHERPNER, M., SITZENSTUHL, I. - W. R. Market: Princípy agogického konania. Frankfurt nad Mohanom: Vyd. Nemeckého spolku pre verejnú a súkromnú starostlivosť, 1998.

Anotace

Cíle:
Studenti si osvojí základy poradenské práce s klientem, seznámí se s požadavky na vedení rozhovoru, zabezpečení settingu, seznámí se s kompetencemi poradců, základními poradenskými metodami a postupy, naučí se identifikovat rizikové skupiny klientů a osvojí si bazální postupy práce s nimi.  

Znalosti:
Studenti disponují vědomostmi o základních poradenských přístupech, procesuálních náležitostech vedení poradenského procesu, znají jakým způsobem a za jakých podmínek vést rozhovor s klientem.

Dovednosti:
Schopnost facilitovat, ověřovat, aktivně naslouchat, být empatický, kongruentní a akceptující. Umět pracovat s otázkami.

Obecné způsobilosti:
Kompetence vést pomáhající rozhovor, rozpoznat a umět zabezpečit přiměřené podmínky pro vedení rozhovoru – setting, rozpoznat hranice mezi poradenstvím a psychoterapií.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím