Diskrétní struktury

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětDiskrétní struktury (DS)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. ( buresz@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Základy teorie množin, aplikace teorie množin v informatice
 • Formální logika, výrokový a predikátový počet
 • Aplikace formální logiky v informatice
 • Teorie grafů, grafové algoritmy
 • Aplikace grafů v informatice
 • Základy teorie algoritmů, vyčíslitelnost, automaty

Doporučená literatura

 • MIŠOVIČ, M. Teoretické základy informatiky 1 - 4. Jihlava: VŠPJ, 2011.
 • VANIČEK, J. a kol. Teoretické základy informatiky: sbírka úloh do cvičení. 1. vyd. Praha: Kernberg, 2007, 431 s. ISBN 978-80-903962-4-1.
 • KOLÁŘ, J. Teoretická informatika. Praha: ČVUT, 2009, 204 s. ISBN 978-80-01-04331-8.
 • KOLÁŘ, J. Základy diskrétní matematiky [online]. Praha: ČVUT, 2011. Dostupné z: https://edux.fit.cvut.cz/oppa/BI-ZDM
 • TRLIFAJOVÁ, K. Matematická logika [online]. Praha: ČVUT, 2010. Dostupné z: https://edux.fit.cvut.cz/oppa/BI-MLO
 • KOLÁŘ, J. Grafové algoritmy a základy teorie složitosti [online]. Praha: ČVUT, 2010. Dostupné z: https://edux.fit.cvut.cz/oppa/BI-GRA

Anotace

Cílem předmětu je podat základní teoretické poznatky, týkající se matematické logiky, teorie množin, teorie grafů a teorie algoritmů.


Znalosti: Student zná základy teorie množin, formální logiky a teorie grafů a algoritmů. Zná možnosti použití těchto teoretických oblastí v jednotlivých směrech informatiky a elektrotechniky.


Dovednosti: Student umí použít teoretické poznatky při řešení konkrétní úlohy (např. při klasifikaci dat, zápisu algoritmů, reprezentaci dat grafovými strukturami apod.).


Návaznosti: Poznatky předmětu jsou využívány v dalších předmětech studijního plánu, např. v předmětech Úvod do databázových systémů, Návrh a implementace databázových systémů, Datové struktury a algoritmy nebo Programovací jazyky a překladače.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím