Diskrétní struktury

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020

PředmětDiskrétní struktury (DS)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Lenka Kuklišová Pavelková, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 P 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Základy teorie množin
 • Aplikace teorie množin v informatice
 • Formální logika, výrokový a predikátový počet
 • Aplikace formální logiky v informatice
 • Teorie grafů, grafové algoritmy
 • Aplikace grafů v informatice
 • Úvod do teorie algoritmů

Doporučená literatura

 • Studijní opora v LMS Moodle
 • VANÍČEK, J. Teoretické základy informatiky. Kernberg, 2007. ISBN 978-80-903962-4-1.
 • TRLIFAJOVÁ, K., VAŠATA., D. Matematická logika. Praha: ČVUT, 2013, 174 s. ISBN 978-80-01-05342-3.
 • KOLÁŘ, J. Teoretická informatika. Praha: ČVUT, 2009, 204 s. ISBN 978-80-01-04331-8.
 • DEMLOVÁ, M., PONDĚLÍČEK, B. Matematická logika. Praha: ČVUT, 1997, 160 s. ISBN 80-01-01683-8.
 • MIŠOVIČ, M. Teoretické základy informatiky 1 - 4. Jihlava: VŠPJ, 2011.

Anotace

Cílem předmětu je podat základní teoretické poznatky, týkající se výrokové a predikátové logiky, teorie množin, teorie grafů a teorie algoritmů.


Znalosti: Student zná základy teorie množin, formální logiky a teorie grafů a algoritmů. Zná možnosti použití těchto teoretických oblastí v jednotlivých směrech informatiky a elektrotechniky.


Dovednosti: Student umí použít teoretické poznatky při řešení konkrétní úlohy (např. při klasifikaci dat, zápisu algoritmů, reprezentaci dat grafovými strukturami apod.).


Návaznosti: Poznatky předmětu jsou využívány v dalších předmětech studijního plánu: Úvod do databázových systémů, Návrh a implementace databázových systémů, Datové struktury a algoritmy, Programovací jazyky a překladače, Umělá inteligence.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím