Pokročilé programovací techniky

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětPokročilé programovací techniky (PPT)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Marek Musil
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 6 4 kr. KZ
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 PV 6 4 kr. KZ
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 6 4 kr. KZ
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 PV 6 4 kr. KZ

Sylabus

 • Principy a techniky extrémního programování
 • Pokročilá práce s IDE, pracovní prostředí
 • Vývoj aplikace s GUI, vrstvy aplikace
 • Mechanismus výjimek (exceptions) - praktické uplatnění
 • Pokročilé datové struktury, jejich implementace a využití
 • Hromadné zpracování dat - metodika, postupy, ošetření chyb, logování
 • XML
 • Dokumentace kódu, dokumentační komentáře
 • Refaktoring a generování kódu
 • Ladění aplikace, krokování, ladící výstupy
 • Testování jednotek, testy řízený vývoj, testování UI
 • Integrační testy, kontinuální integrace
 • Čistý kód
 • Programování v páru
 • Návrhové vzory
 • Dynamické programování

Doporučená literatura

 • BECK, Kent. Extrémní programování. Praha: Grada, 2002. Moderní programování. ISBN 80-247-0300-9. (povinná)
 • BECK, Kent. Programování řízené testy. Praha: Grada, 2004. Moderní programování. ISBN 80-247-0901-5. (povinná)
 • BECK, K. Extreme programming eXplained: embrace change. Reading, MA: Addison-Wesley, 2000, 190 p. ISBN 02-016-1641-6. (povinná)
 • ROY, Uttam K. Advanced Java Programming. 1. vyd. India: Oxford Unviersity Press, 2015, ISBN 978-0-19-945550-8. (doporučená)
 • HEROUT, Pavel Testování pro programátory. České Budějovice: Kopp, 2016. ISBN 978-80-7232-481-1. (doporučená)
 • STEPHENS, Matt a Doug ROSENBERG. Testování softwaru řízené návrhem. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3607-2. (doporučená)
 • HEROUT, Pavel Java a XML. České Budějovice: Kopp, 2007. ISBN 978-80-7232-307-4. (doporučená)

Anotace

Předmět se zaměřuje na plné pochopení role programátora ve vývojovém týmu. Student si především ujasní vhodné praktiky a pravidla pro maximalizaci vlastního programátorského výkonu. Od plného využití vlastností vybraného IDE přes pravidla systematické restrukturalizace kódu až k pochopení smyslu kontinuální integrace. Současně s tím budou také nastíněny techniky a postupy pro získání plné kontroly nad vyvíjenou aplikací.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím