Pokročilé programovací techniky

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020

PředmětPokročilé programovací techniky (PPT-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Marek Musil
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 PV 6 4 kr. KZ
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 PV 6 4 kr. KZ
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 PV 6 4 kr. KZ
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 PV 6 4 kr. KZ
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ

Sylabus

 • Principy a techniky eXtrémního Programování
 • Vývojová prostředí jazyka, nástroje pro vývoj aplikací - ladění, testování
 • Pokročilá práce s IDE, pracovní prostředí
 • Přístupy objektového modelování
 • Dynamické programování
 • Vrstvy aplikace, moduly, knihovny - rozhraní knihoven, programování proti rozhraní
 • Pokročilé (složité) datové struktury, implementace, inicializace a využití
 • Datové kolekce programovacích jazyků (Python, Java, C#, C++)
 • Hromadné zpracování dat - metodika, postupy, ošetření chyb, logování, XML
 • Výjimky (Exceptions), mechanismus vyjímek a jejich praktické využití
 • Dokumentace kódu, dokumentační komentáře
 • Refaktoring a generování kódu, čistý kód
 • Ladění aplikace, krokování, ladící výstupy
 • Testování jednotek, testy řízený vývoj, druhy testů
 • Integrační testy, kontinuální integrace
 • Testování UI, vývoj aplikace s GUI
 • Návrhové vzory (Design Patterns)
 • Programování v páru

Doporučená literatura

 • BECK, Kent. Extrémní programování. Praha: Grada, 2002. Moderní programování. ISBN 80-247-0300-9. (povinná)
 • BECK, Kent. Programování řízené testy. Praha: Grada, 2004. Moderní programování. ISBN 80-247-0901-5. (povinná)
 • BECK, K. Extreme programming eXplained: embrace change. Reading, MA: Addison-Wesley, 2000, 190 p. ISBN 02-016-1641-6. (povinná)
 • ROY, Uttam K. Advanced Java Programming. 1. vyd. India: Oxford Unviersity Press, 2015, ISBN 978-0-19-945550-8. (doporučená)
 • HEROUT, Pavel Testování pro programátory. České Budějovice: Kopp, 2016. ISBN 978-80-7232-481-1. (doporučená)
 • STEPHENS, Matt a Doug ROSENBERG. Testování softwaru řízené návrhem. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3607-2. (doporučená)
 • HEROUT, Pavel Java a XML. České Budějovice: Kopp, 2007. ISBN 978-80-7232-307-4. (doporučená)

Anotace

Předmět se zaměřuje na plné pochopení role programátora ve vývojovém týmu. Student si především ujasní vhodné praktiky a pravidla pro maximalizaci vlastního programátorského výkonu. Od plného využití vlastností vybraného IDE přes pravidla systematické restrukturalizace kódu až k pochopení smyslu kontinuální integrace. Současně s tím budou také nastíněny techniky a postupy pro získání plné kontroly nad vyvíjenou aplikací.


Výuková témata předmětu nejsou vázána na konkrétní programovací jazyk. Především na cvičení jsou řešeny praktické problémy implementované napříč spektrem používaných programovacích jazyků (např. Java, Python, C#, C++). Cvičení předmětu jsou koncipována jako týmová práce a diskuze nad řešením mezi jednotlivými týmy.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím