Elektronické obchodování

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020

PředmětElektronické obchodování (EO)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Dagmar Frendlovská, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška2 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 PV 3 3 kr. KZ
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 PV 3 3 kr. KZ
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 PV 3 3 kr. KZ
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 PV 3 3 kr. KZ
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. KZ

Sylabus

 • Úvod do předmětu Elektronický obchod a pojmy
 • Vývoj e-commerce – Vývoj elektronického obchodu
 • Funkce, modely, fenomény a cesty elektronického obchodu
 • Modely elektronického obchodování a model B2B podrobněji
 • Modely elektronického obchodování – B2C, C2C, B2P, B2E, B2A
 • Komunikační a informační technologie, využívání internetu v elektronickém obchodování a hospodářském prostředí
 • Návštěvnost elektronického obchodu
 • Webdesign, zdroje příjmů elektronického obchodování
 • Prameny návštěvnosti
 • Elektronický obchod a jeho bezpečnost
 • Uzavření předmětu – zopakování nejdůležitější problematiky daného předmětu

Doporučená literatura

 • VYSEKALOVÁ J.. a kolektiv Chování zákazníka, 1.vydání, Praha: Grada Publishing a.s, 2011, ISBN 978-80-247-3528-3.
 • JANOUCH, V. Internetový marketing, 2. vyd., Computer Press, Brno 2014, ISBN 978-80-251-4311-7
 • CHAFFEY, D. E-business and E-commerce management, 5.vyd., Pearson, London 2011, ISBN 978-0-273-75201-1
 • SEDLÁK, M., MIKULÁŠKOVÁ, P. Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod, 1.vyd. , Computer Press, Brno 2012, ISBN 978-80-251-3727-7
 • ŘEZNÍČEK, J., PROCHÁZKA, T. Obsahový marketing - Nakrmte Internet svým obsahem, 1.vyd. , Computer Press, Brno 2014, ISBN 978-80-251-4152-6

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy moderní formy obchodu, tedy elektronického obchodu, s jeho podstatou a funkcemi, s jeho modely, s jeho vlastnostmi a aplikacemi, chováním spotřebitele a s prvky, které se objevují u elektronického obchodu. Přednášky jsou zaměřeny na porovnávání elektronického obchodu s kamenným obchodem, hledání rozdílů a propojení mezi těmito dvěma formami obchodů. Na cvičeních jsou procvičována jednotlivá témata na konkrétních případech i příkladech.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím