Matematika

Studijní plán: Finance a řízení - platný od ZS 2019/2020

PředmětMatematika (MATfr-1)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
GarantRNDr. Radek Stolín, Ph.D. ( stolin@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů6
Ekvivalent
Předmět je prerekvizitou pro
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2019/2020 P 1 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2019/2020 P 1 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Matematická logika a množiny
 • Funkce a jejich vlastnosti
 • Inverzní a cyklometrické funkce
 • Posloupnosti a jejich vlastnosti
 • Limita funkce
 • Derivace funkce, l´Hospitalovo pravidlo
 • Vlastnosti funkce z limit a derivací
 • Extrémy a průběh funkce
 • Neurčitý integrál
 • Integrace racionálních funkcí
 • Určitý integrál a jeho aplikace
 • Ekonomické aplikace diferenciálního a integrálního počtu

Doporučená literatura

 • Studijní opora v LMS Moodle, https://moodle.vspj.cz/
 • HOJDAROVÁ, M., KREJČOVÁ, J., ZÁMKOVÁ, M. Matematika 1. Jihlava: VŠPJ 2014. ISBN 978-80-87035-94-8
 • HOJDAROVÁ, M., KREJČOVÁ, J., ZÁMKOVÁ, M. Matematika II. Jihlava: VŠPJ 2015. ISBN 978-80-88064-07-7
 • KLŮFA, J. Učebnice matematiky pro studenty VŠE. Praha: Ekopress, 2013. ISBN 978-80-86929-97-2
 • KRAUS, M. Matematika 1. Jihlava: VŠPJ 2008. ISBN 978-80-87035-08-2

Anotace

Cílem kurzu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné. Posluchači by si měli osvojit základní početní dovednosti důležité pro práci s funkcemi jedné proměnné. Přednášky jsou zaměřeny na výklad jednotlivých pojmů, základních početních postupů a řešení vzorových příkladů. Cvičení slouží k procvičování látky.


Znalosti: Student zná základní věty a definice, které jsou obsahem předmětu Matematika, zná souvislosti a vztahy mezi studovanými objekty a dokáže je vysvětlit.


Dovednosti:  Student umí detailně určit průběh funkce, dovede aplikovat vhodnou metodu pro nalezení primitivní funkce k dané funkci.


Obecné způsobilosti Student je schopen pracovat s funkcemi jedné proměnné, které jsou základním popisem závislosti veličin, umí využít získané poznatky při řešení příslušných ekonomických problémů.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím