Matematické metody v ekonomii

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětMatematické metody v ekonomii (MME-1)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
Garantdoc. RNDr. Petr Gurka, CSc.
JazykČesky
Počet kreditů6
Prerekvizity předmětu
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 2 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 2 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Funkce dvou proměnných a jejich vlastnosti
 • Parciální derivace
 • Lokální extrémy funkce dvou proměnných
 • Vázané extrémy funkce dvou proměnných
 • Soustavy lineárních rovnic. Determinanty 2. a 3. řádu
 • Maticová algebra
 • Determinanty řádu vyššího než 4, použití determinantů k výpočtu inverzní matice
 • Úvod do operačního výzkumu
 • Základy lineárního programování
 • Formulace matematického modelu úloh lineárního programování
 • Řešení úloh lineárního programování
 • Možnosti zakončení výpočtu a interpretace výsledků úloh lineárního programování
 • Formulace matematických modelů dopravních a distribučních úloh
 • Základní principy vícekriteriálního lineárního programování

Doporučená literatura

 • MOUČKA, J., RÁDL,P. Matematika pro studenty ekonomie. Praha: Grada, edice Expert 2010. ISBN 978-80-247-3260-2
 • KAŇKA, M., COUFAL, J., KLŮFA, J. Učebnice matematiky pro ekonomy. Praha: Ekopress 2007. ISBN 978-80-86929-24-8
 • JABLONSKÝ, J. Operační výzkum – kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Praha: Professional Publishing 2007. ISBN 978-80-86946-44-3
 • HOY, M., LIVERNOIS, J., MCKENNA, C., REES, R., STENGOS, T. Mathematics for Economics. 3rd edition. Cambridge: MIT Press, 2011. ISBN 978-0-262-01507-3

Anotace

Cílem kurzu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti práce s vektory a maticemi, řešení soustav lineárních rovnic a hledání extrémů rovnic a následně i znalostmi tvorby a využití úloh lineárního programování v ekonomii.


Znalosti: Absolvent zná základní pojmy z lineární algebry (matice, determinant apod.), umí formulovat základní úlohy lineárního programování.


Dovednosti: Absolvent dokáže vyřešit běžné typy obyčejných diferenciálních rovnic a umí najít lokální i vázané extrémy funkce dvou proměnných, umí vyřešit a interpretovat výsledky modelů lineárního programování.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím